SIKKERHED OG FOREBYGGELSE

Tillid er altafgørende, men den skal bygges op

Medarbejderne ved, hvordan det står til ude på gulvet hos Føtex. Derfor er det vigtigt at skabe en forventning om, at der bliver reageret på henvendelser til ledelsen, og at ledelsen har de rette værktøjer, så det er nemt at tage ansvar for arbejdsmiljøet og få det til at leve op til gældende krav.

Hent PDF

 

Ledelse og arbejdsmiljø hænger sammen

”Arbejdsmiljøet er ikke så present i dagligdagen, men tingene skal være i orden, og medarbejderne skal hjælpe mig med at gøre det til en god arbejdsplads”, siger Claes Hougaard, varehuschef i Føtex på Fisketorvet, København.

Medarbejdere skal turde komme og fortælle, når fx en truck eller vange på en reol er defekt. Men det kræver tillid – en tillid, som det tager tid at bygge op.

”Det bedste jeg kan gøre, når medarbejderne kommer med noget, det er at tage hånd om det – de skal have ros og finde ud af, at det ikke er farligt at komme og sige det”, understreger Claes Hougaard.

Det er Claes Hougaards erfaring, at medarbejdere har svært ved at åbne sig. Derfor arbejder han med at afholde personalemøder, hvor kun personalet er samlet til at begynde med sammen med en valgt mødeleder og en referent. Først senere er varehuschef eller afdelingsleder kommet ind til mødet, hvor mødelederen på vegne af medarbejderne fortæller, hvad man har talt om.

”Det er måden at håndtere det på for at grave et spadestik dybere”, fortæller Claes Hougaard.

 

Ledelsen har ansvaret, men skal ikke frygte det

”Det skal være nemt at tage ansvar for arbejdsmiljøarbejdet, for det ’goes with the territory’, når man er leder”, fastslår Claes Hougaard og understreger, at arbejdsmiljøarbejdet skal holdes på så ’flade fødder’ som muligt.

For at få struktur og styr på det formelle, gik han selv i gang med at samle alle de dokumenter, han havde behov for i en arbejdsmiljømappe med bl.a. mødeskabeloner og små foldere, hvilket også giver ro på, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

”For mange fylder det meget, fordi det er ubekendt, men når man først er inde i det, så fylder det ikke meget”, siger Claes Hougaard.

Varehuschefen har flere gode råd til nye chefer med ansvar for arbejdsmiljøarbejdet. Råd og tips, som han gerne selv ville have haft som ny chef:

  • Sørg for at have en ’back up’ og bed om ’sidemandsoplæring’ fra en rutineret chef.
  • Vær ærlig om, at du ikke har styr på det, men at du er i gang med at få styr på det.
  • Find ud af, hvad arbejdsmiljøarbejdet består af.
  • Få information om arbejdsmiljøorganisationens opgaver.
  • Lav en skabelon til dagsorden for møder i arbejdsmiljøorganisationen/arbejdsmiljøudvalget.

Indhent kontaktinformationer til relevante personer internt og eksternt.