SIKKERHED & FOREBYGGELSE

Uddannelse og gode vaner sikrer et godt arbejdsmiljø

I strategien for arbejdsmiljø hos COOP stiller man skarpt på vaner og tilgang til risici for at nedbringe antallet af ulykker. Der arbejdes med en ny sikkerhedskultur, med ambassadører og uddannelse. Indsatsen startede på lagrene, og erfaringer herfra overføres nu til butikkerne.

Hent PDF

Det startede med et ønske om at reducere antallet af ulykker

Den tidligere formand for hovedarbejdsmiljøudvalget for logistik havde en målsætning om at reducere antallet af ulykker på COOP’s lagre. Man gik i gang med at se på vaner, på tilgangen til risici og på, hvordan man taler om sikkerhed og sikker adfærd.

COOP vil bruge lagrenes erfaringer med indsatsen til også at øge bevidstheden om sikker adfærd ude i butikkerne, men det skal gribes an på en anden måde.

”Vi kommer ingen vegne med butikkerne, hvis vi går ud og siger, at vi ønsker at reducere antallet af ulykker. I en butik er der ikke samme oplevelse af fare og risiko, og derfor skal vores fundament for at tale om sikkerhed og forebyggelse være mere end kun ”nedbringelse af ulykker”, fortæller Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

 

Information og uddannelse

COOP har på lagrene erfaret, at de er lykkedes bedst med at indføre en ”ny” sikkerhedskultur, der hvor de har samlet ledere og medarbejdere og vist dem sammenhængen mellem ulykker og adfærd med hjælp fra Dupont – Bradley modellen.

Et andet element i indsatsen har været at uddanne lederne i, hvad de selv kan gøre, og hvad de skal påse og reagere på i forhold til sikker adfærd og tilgangen til risici.

Endelig er der sat plakater og tv-skærme op med opslag, som gør opmærksom på risici og adfærd.

 

Ambassadører skal gå forrest

På lagrene har man også valgt ambassadører, som skal gå forrest og være gode rollemodeller for nye vaner og forståelsen af risiko. De bliver uddannet ud fra Bradley-modellen, men også i konflikthåndtering, så de kan takle svære situationer, når de skal påtale manglende sikker adfærd over for kollegerne.

Hver 14. dag udveksler ambassadørerne erfaringer om, hvordan de håndterer de forskellige situationer og generelt sørger for at holde energien oppe.

Ambassadørmodellen er valgt, fordi man dermed får flere øjne på sikkerheden. Alle medarbejdere har fået introduktion til indsatsen og Bradley-modellen, så de er klar over, hvorfor ambassadørerne påtaler manglende sikker adfærd. Men også, så de får en forståelse for vigtigheden af at have fokus på sikkerhed og at ændre dårlige vaner.

”Hvis det kun er arbejdsmiljørepræsentanten og lederen, der taler om sikkerhed, så er der få øjne. Ambassadører giver flere øjne – med en anden rolle og en anden uddannelse, men stadig med fokus på sikkerhed”, Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

 

En god sikkerhedskultur er fundamentet

COOP’s erfaring er, at måden man arbejder på bedst kan påvirkes, når der er en fælles, generel holdning til sikkerhed og det at passe på sig selv og hinanden. Der skal være et godt fundament at tage afsæt i.

”Når man først har fået ind, at man skal huske sikkerhedssko, certifikater osv., kan vi gå ind i det mere personlige, det, der handler om, hvordan man løfter og bevæger sig”, fortæller Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

 

Butikkernes tur til at arbejde med sikkerhed og gode vaner

Erfaringerne fra arbejdet med at ændre vaner på lagrene og brugen af sikkerhedskultur som en forebyggende indsats overføres nu til butikkerne.

COOP har valgt at differentiere i forhold til butikkernes størrelse, så man ikke kommer til at skyde gråspurve med kanoner. De større butikker kommer igennem alle elementerne i Bradley-modellen, mens de mellemstore butikker får en light version, og i de helt små butikker bliver lederne undervist individuelt.

 

Link til ‘Dupont-Bradley’-modellen kan findes her og under ‘Sikkerhed og forebyggelse’.