SIKKERHED & FOREBYGGELSE

Dialog ændrer vaner

Arbejdsmiljøkonsulent Knud Jensen fra SILVAN ved, hvor svært det er at ændre folks vaner. Han bruger altid først dialog. Og når dialogen ikke rækker, så fortæller Knud om de konsekvenser en dårlig adfærd har på arbejdsmiljøet.

Hent PDF

Fortæl om konsekvenserne

Hvis man ikke sikrer paller godt nok i højden, risikerer de at skride eller vælte og gøre skade på nogen. For at få skabt den nødvendige forståelse for den slags risici og for at stimulere en god sikkerhedskultur, er det nødvendigt at tale om konsekvensen af at gøre tingene forkert, eller udvise manglende vilje til at ændre adfærd. Det mener arbejdsmiljøkonsulent i Silvan, Knud Jensen, som er en af dem, der jævnligt besøger Silvanbutikkerne og laver arbejdsmiljørunderinger.

For at korrigere medarbejdernes adfærd og sikre en forståelse for konsekvensen har Knud taget medarbejderne med ud og vist dem de forhold, der ikke er okay. Han forklarer medarbejderne, hvorfor tingene ikke er som de skal være, hvilken konsekvens det har for medarbejderne selv, og hvad de skal gøre anderledes. For eksempel, når det handler om sikring af paller i højden. Hans tilgang har været med til at opnå en fælles forståelse i de fleste situationer. I Silvan er der en kultur for, at man er en ”ansvarlig kollega”, når man fortæller kollegerne, at de ikke har en sikker adfærd.

”Arbejdsmiljøkonsulenterne er ikke bange for at sige, når noget ikke er godt nok – det giver os lidt ekstra, at der kommer en udefra og siger det”, siger Susanne Kristensen, Varehuschef, Odense

 

Vær konsekvent

Når dialogen ikke rækker, kan det blive nødvendigt at vise konsekvens for at fremme sikkerhedskulturen.

”Indimellem har det været nødvendigt bare at sige ”glem det, sådan er det fremover”, fortæller Knud Jensen, Arbejdsmiljøkonsulent, SILVAN.

Det er altid varehuschefen, der følger op på de beslutninger, der er truffet efter arbejdsmiljørunderingerne. Ændrer medarbejderen ikke sine dårlige vaner, eller følger SILVANs retningslinier for sikker adfærd, bliver ledelsesretten brugt. ”Jeg har selv givet en skriftlig advarsel, fordi en medarbejder på trods af vores dialog valgte ikke at bruge sikkerhedssko”, fortæller Susanne Kristensen, Varehuschef, Odense.