SIKKERHED & FOREBYGGELSE

Arbejdsmiljø handler om effektivitet – og så skal det give mening

KIWI* har klare mål for arbejdsmiljøet. Det skal integreres i driften, det skal være let at arbejde med og det skal give mening i hverdagen.

Hent PDF

 

Det skal give mening

Skal man have opbakning fra butikkerne til at gennemføre nye tiltag, kræver det at tiltagene giver mening for medarbejdere.

”Vores helt grundlæggende strategi er gennemsigtighed og ærlighed i det, vi laver. Vi forklarer baggrunden for beslutningen, og så giver det ofte mening for kollegerne ude i butikkerne. Når man har sine argumenter i orden og ikke bare presser beslutninger igennem, oplever vi altid opbakning fra butikkerne”, fortæller Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*

KIWI* har forankret arbejdsmiljøet i salgsafdelingen, der også varetager alt omkring driften, hvilket gør det lettere at se en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og drift. Det er tydeligt for både hovedkontoret og for dem ude i butikkerne. Derfor handler det om at kunne forklare sig og sætte arbejdsmiljøarbejdet ind i en driftsmæssig sammenhæng relateret til produktion, effektivitet og ledelse.

 

Arbejdsmiljø handler om effektivitet og godt købmandskab

Når der skal investeres i arbejdsmiljøet, argumenterer vi for, hvordan det kan skabe effektivitet. Det kan handle om at indrette salgsopstillinger, hvordan man flytter varer rundt eller sætter varer på plads. Det giver mening for alle og opleves som en gevinst, når antallet af håndteringer bliver minimeret og når medarbejderne lettere kan komme rundt og arbejdet går hurtigere, fortæller Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*.

Fx oplevede ledelsen, at håndteringen af mælkekasser var ineffektiv og samtidig indebar en arbejdsmiljøudfordring. Den ineffektive håndtering blev et vigtigt argument, der gjorde det nemmere at få investeret i et teknisk hjælpemiddel, som både løste en udfordring i arbejdsmiljøet og gjorde arbejdet smartere.

”Vi kalder det effektivitet mere end vi kalder det arbejdsmiljø – når man kan komme nemt rundt og løfte så lidt som muligt”, Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*.

Camilla Storm fortæller også, at hun tit bruger betegnelsen ’godt købmandsskab’, når der er noget med arbejdsmiljø, for det taler ind i butikschefernes dagsorden.

 

Det skal være nemt for butikscheferne

”Vi skal gøre det nemt for butikscheferne at tage sig af arbejdsmiljøopgaver”, fortæller Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*.

For eksempel kom det frem ved en APV, at der ikke var Falckkasser i alle butikker. I stedet for at bede hver butikschef om at anskaffe en kasse, sørgede man for en overordnet aftale, så alle fik en kasse leveret.

En anden gang handlede det om instruktioner i forbindelse med røveri. Alle medarbejdere skal underskrive instruktionen som dokumentation for at de har læst den, men det var en udfordring at få indsamlet alle underskrifter. Nu følger underskriftsbladet med den ansættelseskontrakt, der kommer ud til butikschefen hver gang der skal ansættes en medarbejder og underskrifterne kommer derfor hurtigt i hus.