SIKKERHED OG FOREBYGGELSE

Fra pisk til gulerod

Det er den coachende tilgang, der, ifølge distriktschefen, skal til for at få medarbejderne til at tænke på arbejdsmiljø og arbejde på en forsvarlig måde. Det kræver gentagelse og en kultur, hvor man helt naturligt passer på hinanden, og tør sige ting uden frygt for konsekvensen.

Hent PDF

 

Forklar hvorfor og brug eksempler

Når man forklarer, hvorfor det er vigtigt at gøre tingene på en bestemt måde og går situationen igennem, giver det mere mening for medarbejderne at ændre vaner og arbejde på en forsvarlig måde.

”Det er mere at motivere, coache og tale sammen i stedet for at udøve konsekvens”, fortæller Jens Willumsgaard, Distriktschef, Netto.

Han bruger selv eksempler fra hverdagen til at gøre budskaberne konkrete og lette at omsætte for medarbejderne. Hvis han møder modstand, taler han om de konsekvenser en forkert adfærd har for alle, fremfor at henvise til regler og forbud.

”Jeg spørger ikke, om de overholder regler, men om, hvad de gør i en bestemt situation – på den måde finder jeg ud af, om der er noget, der skal arbejdes med, fremfor at have fokus på fejlfinding”, fortæller Jens Willumsgaard, Distriktschef, Netto

 

Dialog og fælles ansvar

Gentagelser og påtaler fra kolleger er med til at afkode dårlige vaner, og det hjælper til at påvirke holdning og adfærd. Derfor er det vigtigt, at kollegerne oplever det som et fælles ansvar at tænke på arbejdsmiljø og sikkerhed.

Hvis man ser en kollega gøre noget forkert, fx i forbindelse med et løft, så bør man gå hen og forklare, hvorfor måden ikke er hensigtsmæssig og i stedet vise hvordan. Gør man det på den måde, og har man dialog om tingene, opnår man en langt større effekt, end når medarbejderne kun skal læse sig til stoffet eller gennemgå e-learningsprogrammer. Det er helt klart distriktschef Jens Willumsgaards erfaring.