SIKKERHED OG FOREBYGGELSE

Fællesskab som løftestang for arbejdsmiljø

Når man bruger fællesskabet som løftestang for arbejdsmiljøet, føler chefer og medarbejderne sig forpligtet til at tage ansvar for hinanden og tale om, hvad der kan gøres bedre. Det gælder både om at pleje relationer i dagligdagen og deltage i sociale sammenkomster.

Hent PDF

 

Spil med åbne kort

For såvel distriktschef som butikschef i Netto er det væsentligt at spille med åbne kort og turde vise, at man også er et menneske. Begge forsøger at opbygge en forståelse for, at en succesfuld arbejdsplads er ligeså meget i medarbejdernes interesse som i chefens. Medarbejderne tør derfor komme og sige tingene frit. På den måde ved ledelsen, hvad der sker i butikken og kan reagere og handle på det. Problemer får ikke lov til at udvikle sig, men løses i dagligdagen.

 

Skab relationer og tillid

Der bruges tid på at lære hinanden at kende, også efter arbejdstid, for at opbygge relationer og tillid. Derfor skal der være tid til at sætte sig ned og snakke, selvom alle måske føler, at der egentlig ikke er tid til den slags.

Det handler om, at folk skal være trygge, når de går på arbejde. At de ved, hvor de kan gå hen med forskellige problemstillinger, men også at man holder øje med hinanden og tager temperaturen på stemningen, så kolleger ikke får lov til at gå rundt og mistrives i længere tid. Karin Porskrog, butikschef i Netto Nørresundby, husker en episode med en medarbejder, som var på arbejde, men ikke havde det godt. Hun hev fat i hende, de tog en snak og så fik medarbejderen lov til at gå hjem. Næste dag var medarbejderen tilbage fuld af energi.

”Det handler om, at de har det godt og at de har lyst til at gå på arbejde – ellers bliver arbejdsindsatsen ikke den samme og fællesskabet bliver dårligere”, siger Karin Porskrog, butikschef, Netto Nørresundby.

 

Alle skal forpligtiges

I Netto går det ikke an at melde sig ud. Hverken når det gælder om at tage arbejdsopgaver, eller når det kommer til sociale arrangementer. Alle skal bidrage, og det bliver de bedt om af både distriktschefen og butikschefen. På den måde er medarbejderne med til at skabe en kultur, hvor alle tager ansvar og føler sig forpligtiget til at sikre hinanden et godt arbejdsmiljø.

 

Sociale sammenkomster og fejring af succeser

Ved at dyrke det sociale gennem små, nære sammenkomster som julefrokosten eller fx en fastelavnsfest, hvor alle skal klædes ud, styrker Netto fællesskabet. De husker også at fejre deres succeser, hvilket er med til at skabe sammenhold.

”Det er vigtigt at styrke fællesskabet og føle, at man har ansvar over for hinanden og har lyst til at gøre noget for hinanden, så man har lyst til at komme på arbejde”, Karin Porskrog, butikschef, Netto Nørresundby