SIKKERHED OG FOREBYGGELSE

Hvis det skal virke, skal man være der

NettoCare-ambassadører er med til at introducere nye medarbejdere til sikkerhedsprocedurer og skærpe sikkerheden i dagligdagen. Butikkerne mente selv, at synlige ambassadører med fokus på røveri, butikstyveri og andre truende situationer i Netto, ville have en virkning.   

Hent PDF

En medarbejder tæt på kollegerne og del af dagligdagen

Netto har fokus på psykisk arbejdsmiljø gennem deres NettoCare koncept. I 2014 ønskede de ansatte et øget fokus på røveri og butikstyveri, så man drøftede de bedste løsninger, og her blev ideen med NettoCare-ambassadører født. Den handler om, at alle butikker skal have en person, som medarbejderne kan snakke med om alt vedrørende sikkerhed og dermed blive bedre rustet til at forebygge og håndtere disse situationer.

Der er derfor en NettoCare-ambassadør i hver butik. Butikschefen er ansvarlig for at udnævne NettoCare-ambassadøren.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i Netto dækker flere butikker, og med ambassadørerne får man en medarbejder, der er nærværende i dagligdagen og som derfor er let at gå til, hvis man har spørgsmål om sikkerhed. Indtil videre har effekten været rigtig god.

”Medarbejderne har gennem undersøgelser givet udtryk for, at de føler større tryghed, men også at de føler sig som en del af et fællesskab, hvor man tager hånd om hinanden”, fortæller Birgitte Oredson, Miljøkonsulent, Netto

 

De rette kompetencer til at tale med kolleger om sikkerhed

Fra Nettos side drejer det sig om at finde en medarbejder, der har lyst til at påtage sig opgaven og engagere sig i den. Medarbejderen skal være god til at tale med sine kolleger og kende arbejdspladsen godt.

Butikscheferne er blevet bedt om at finde én, de ser i rollen som ambassadør, én, der ser det som vigtigt og godt at hjælpe sine kolleger”, fortæller Birgitte Oredson, Miljøkonsulent, Netto

NettoCare-ambassadørerne får særlig uddannelse i at forebygge og håndtere butikstyveri, røveri og andre voldelige hændelser. Derudover er der udarbejdet en manual, som ambassadørerne kan bruge i oplæringen og formidlingen til kollegerne. Manualen er et vigtigt værktøj for ambassadørerne, da den støtter dem i, hvad det er, der skal informeres om, samt hvad reglerne og procedurerne er. Manualen indeholder Nettos procedurer om forebyggelse af røveri, tyveri og konflikter – før, under og efter en episode.

 

Sikrer ensartet og vedvarende forebyggelse

Tanken bag NettoCare-ambassadørerne er ønsket om at forankre konceptet i hele organisationen og sikre en mere ensartet og korrekt forebyggelse og håndtering af røverier og butikstyverier. Det har også medført et større fokus på, at der er regler og procedurer, der skal overholdes i en travl hverdag.

For ambassadørerne handler det om at tale med kollegerne, at gøre dem opmærksomme på regler og procedurer, men også forklare dem, hvorfor de skal gøre, som de skal.

Der er lavet stillingsbeskrivelse for NettoCare-ambassadørerne. Ude i butikkerne har de til opgave at oplære og instruere nye medarbejdere i sikkerhedsprocedurer, og over for øvrige medarbejdere at fastholde fokus på sikkerhedsregler og –procedurer. Omvendt ved kollegerne altid, hvem de kan spørge, når det gælder sikkerhed.

”De ved, at de kan komme til mig, og det kan være nemmere at fange mig, hvor de før skulle finde en leder, der vidste noget om det”, Sarah Kjeldgaard, ambassadør

 

Facebook-gruppe er et godt sted at udveksle erfaringer

Der er oprettet en særlig Facebook-gruppe til NettoCare-ambassadørerne, hvor de kan drøfte nyt materiale og stille spørgsmål til hinanden. Det er også et sted, hvor de kan dele erfaringer med hinanden.

 

Intern opbakning til ambassadørerne

Fra Nettos side støtter man NettoCare-ambassadørerne ved at informere internt om deres arbejde bl.a. gennem personalebladet, men også gennem særlige opslag, plakater og film, som ambassadørerne kan bruge i deres formidling.

Distrikts- og butikschefer skal støtte op om NettoCare-indsatsen, da den er lagt ind i retningslinjerne for ”God Butik”, hvor man indgår lokale aftaler om at optimere butikken.

 

NettoCare-ambassadørernes historier fortælles

Et år blev en NettoCare-ambassadør kåret for at have gjort noget særligt, og det var en rigtig god historie at fortælle om. Det er med til at anerkende ambassadørernes indsats og give hvervet status, men også til at få de gode erfaringer frem og delt. Herudover fortælles de gode historier også på FB og i personalebladet.