SIKKERHED OG FOREBYGGELSE

Der skal klare mål og dokumentation til

For at få penge og accept til at gennemføre arbejdsmiljøtiltag i Netto skal nye forslag beskrives med klare mål og en økonomisk beregning. Indsatsområder aftales på baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse og ’SMART’ mål kobles på.

Hent PDF

Dokumentation er nødvendig for ledelsen

For at få grønt lys fra topledelsen skal Nettos miljøkonsulent, Birgitte Oredson, beskrive og dokumentere, hvad man ønsker at gøre bedre og så skal der sættes tal på. Hun beskriver de enkelte cases og samler dem i et dokument, hvor økonomien også fremgår. Fx hvad det koster at indkøbe et nyt teknisk hjælpemiddel eller udskifte et eksisterende, om der har været sygefravær og lignende cases. Det hele gives videre til HR-chefen, som overdrager det til øverste ledelse.

”Topledelsens fokus på, at det skal være i orden, er altafgørende. Jeg har så en rolle i at dokumentere det, som jeg ser, vi skal gøre bedre, og det skal jeg gøre ordentligt – jeg kan ikke bare komme og sige, at jeg hører om noget … jeg skal sige, at vi har de og de cases”, fortæller Birgitte Oredson, miljøkonsulent, Netto

I Netto bliver alle ulykker registreret og på den baggrund udarbejdes der statistik. Nettos forsikringsafdeling har lavet et benchmark-system, hvor man bl.a. kan se antallet af ulykker og hvilke skader, der er ude i butikkerne. Ledelsesgruppen bliver præsenteret for tallene, så regionscheferne har informationen i baghovedet, når de kører rundt til butikkerne. På den måde bruges statistikken til at se tendenser og få viden om, hvor der skal sættes ind over for i forhold til arbejdsmiljøet.

”Hvis en regionschef ser, at hans region stikker ud, så tænker han, ”hm, hvad er det for noget” – på den måde kommer presset ovenfra over for butikken”, fortæller Birgitte Oredson, miljøkonsulent, Netto.

 

Kortlægning og statistik er vigtige bidrag til Nettos arbejdsmiljøindsats

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemgår Netto de overordnede resultater fra arbejdspladsvurderingerne (APV), trivselsmålinger, ulykkesstatistik, røveristatistik og anden information, der er samlet ind fra arbejdsmiljøgrupperne om udfordringer i arbejdsmiljøet.

Det er miljøkonsulentens opgave at samle alle informationerne og beskrive tendenserne, som efterfølgende forelægges på udvalgsmødet. Her kan udvalget komme med input til løsninger og kommentere på det hele.

 

’SMART’ mål for arbejdsmiljøindsatsen

På årets sidste Arbejdsmiljøudvalgsmøde taler man om, hvilke mål der skal sættes for det kommende år for arbejdsmiljøarbejdet. Det sker bl.a. med baggrund i kortlægningen fra arbejdsmiljøgrupperne og statistikken. Når man er enige om indholdet, skrives de endelige mål ned og formanden for Arbejdsmiljøorganisationen og Birgitte Oredson holder derefter møde med landedirektøren, som underskriver dokumentet.

På den måde kommer viden om Nettos arbejdsmiljø ind fra butikkerne og helt op til ledelsen.

I dokumentet er der sat mål på de enkelte indsatser, som miljøkonsulenten skal arbejde med i det kommende år. Der står fx at ulykkesrelateret fravær skal reduceres med x%, at der skal opnås flere grønne smileys, eller at en konkret indsats skal sættes igang.

Ved at sætte SMART mål på bliver det muligt at vurdere fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet, og det giver ifølge Birgitte Oredson rigtig god mening.

”De mål, som jeg skal nå, er med i den årlige drøftelse, og det giver sindssyg god mening. Så arbejder jeg jo med det, jeg skal, og så hænger tingene sammen. Og jo bedre tingene hænger sammen, desto bedre er det”, fortæller Birgitte Oredson, miljøkonsulent, Netto