SIKKERHED OG FOREBYGGELSE

Arbejdsmiljørundering en gang om måneden er noget, der rykker

Jem & fix butikker får besøg af arbejdsmiljørepræsentanten en gang om måneden. For butikkerne betyder det øget fokus på arbejdsmiljøarbejdet. Når arbejdsmiljørepræsentanterne ikke arbejder i butikken, er de ikke ”involveret” i de daglige opgaver, og det giver ro til at gennemgå arbejdsmiljøet og følge op.

Hent PDF

 

Friske øjne og ro til at fokusere på arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørepræsentanterne i jem & fix er to dage om ugen ude og besøge butikker, hvor de både laver en sikkerhedsrundering og tager en snak om arbejdsmiljøet med kolleger.

Før besøget tjekker de, hvem der er på arbejde den dag, og om der er kommet nye medarbejdere, som de skal introducere. Forinden finder de også butikkens APV frem, som ligger på jem & fix’ Arbejdsmiljøside på intranettet (se case 36) for at finde ud af, om de skal være opmærksomme på noget. Dernæst sender de en mail til butikschefen med besked om, hvornår de kommer.

Det er erfaringen hos jem & fix, at besøgene hver tredje eller fjerde uge er med til at fastholde et fokus på arbejdsmiljøet.

”Fordi vores arbejdsmiljørepræsentanter ikke er faste medarbejdere i de butikker, de besøger, tror jeg, at der kommer nogen med friske øjne, som har et fastlagt fokus for deres besøg. De bliver ikke ”involveret” i andre opgaver, der forstyrrer” fortæller Solveig Petersen, HR assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix

 

Arbejdsmiljørundering efter skema

Arbejdsmiljørunderingen bliver foretaget på baggrund af et fast tjekskema, der ud over obligatoriske elementer også indeholder, hvad jem & fix har valgt at have særligt fokus på. Netop nu er det instruktion af nye medarbejdere.

Arbejdsmiljørepræsentanterne har fået en mobiltelefon, så de kan tage fotos af de forhold, der ikke er i orden. De sender billedet til dem, der skal tage sig af det, medmindre de selv kan klare sagen ude i butikken.

Der laves altid en besøgsrapport med information om, hvor man har været på besøg, hvem man har talt med, og hvad man har talt om. Af besøgsrapporten fremgår det også, hvis noget skal ordnes, og om butikschefen skal sørge for det, eller om det skal ske centralt fra.

Besøgsrapporten ligger både på intranettet og i butikken til gavn for de medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanten ikke mødte. Så kan de se, at der har været besøg, og om noget skal ordnes.

Arbejdsmiljørepræsentanterne selv melder løbende tilbage til Solveig, hvis der opstår noget særligt, eller de har spørgsmål.

 

Øverste ledelse taler også om arbejdsmiljø

To gange om året er direktøren for jem & fix ude og besøge alle butikkerne. I forbindelse med den nye arbejdsmiljøorganisation, havde direktøren tjekpunkter omkring arbejdsmiljø med på sit tjekskema.

”Det var nok mest i starten, at der fast var noget med om arbejdsmiljø, når direktøren var på sin runde, men hvis vi beder ham om det, så vil han tage det med. Jeg er også sikker på, at hvis der er noget åbenlyst, så skal han nok påpege det”, mener Solveig Petersen, HR assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, Jem & Fix