SIKKERHED & FOREBYGGELSE

Arbejdsmiljø får pondus ved at ligge hos Intern Revision

Ansvaret for arbejdsmiljø ude i butikken ligger hos købmanden, men det er Intern Revision hos REMA 1000, der koordinerer, stiller krav og følger op. Intern Revision refererer til direktøren og har også ansvar for økonomi.

Hent PDF

Man udnytter den høje status hos Intern Revision i organisationen

Før i tiden fyldte arbejdsmiljø meget lidt hos REMA 1000. Det besluttede ledelsen at ændre på ved at overlade det overordnede ansvar for området til Intern Revision.

”Det, at arbejdsmiljøet ligger i Intern Revision er atypisk, men det har en positiv effekt. For vi kan se, at der sker noget, når vi går ud og siger noget”, siger Peter Bruun, chef for Intern Revision.

 

Tæt på topledelsen og beslutningerne

De to medarbejdere fra Intern Revision har delt lederrepræsentantposten i arbejdsmiljøgrupperne mellem sig. Det betyder, at der bliver taget hånd om de problemer, de opfanger ude på butiksbesøg i form af henvendelser fra arbejdsmiljørepræsentanter eller medarbejdere. Er der fx et gulv med huller ude i en af butikkerne, så bringer de informationen med hjem til de bygningsansvarlige og beder om at få det klaret inden for en given dato.

Intern Revision refererer til direktøren, og det betyder at beslutninger om arbejdsmiljø bliver truffet tæt på det strategiske niveau. Beslutningerne kan for eksempel handle om indføring af nye tekniske hjælpemidler og er et krav til de enkelte købmænd.

”Det giver ingen diskussioner om, hvad man skal og ikke skal”, ifølge Peter Bruun, chef for Intern Revision.

 

Kort og klar kommunikation

Når der kommer mail ud fra Intern Revision, består den af korte og tydelige beskeder, hvor man sørger for at kommunikere med relevans til dagligdagen ude i butikkerne. Det er afdelingen i stand til, fordi de kender butiksgangen og dermed også mange af udfordringerne, eller de dårlige undskyldninger, der kan komme, når krav ikke efterleves som de skal.