SIKKERHED & FOREBYGGELSE

Ordentlig introduktion af de unge betaler sig

REMA 1000 har et særligt tjekskema om arbejdsmiljø til unge. Skemaet udleveres i forbindelse med oplæring og instruktion, og de unge bliver bedt om at vise det til forældrene derhjemme for at synliggøre og udbrede kendskabet til processen.

Hent PDF

Tjekskema og vejledning

Ordentlig instruktion og oplæring af de unge medarbejdere har høj prioritet hos REMA 1000. Både fordi det er de unges første møde med en arbejdsplads, men også fordi REMA 1000 ønsker at passe på deres medarbejdere. Det er en vægtig del af værdigrundlaget.

REMA 1000 har derfor udarbejdet et tjekskema til instruktionen og oplæringen af medarbejdere. Derudover ligger der en vejledning i arbejdsmiljømappen med gode råd til, hvordan man ude i butikken kan gennemføre instruktion og efterfølgende følge op på, om den er forstået. Denne vejledning har REMA 1000 hentet fra BAR Handels vejledning ”Instruktion og oplæring”.

 

Introprocessen tænkes ind i købmandsskabet

For REMA 1000 er det vigtigt, at de unge går hjem og fortæller forældrene om deres instruktion og oplæring, og derfor skal købmændene udlevere de gennemgåede tjekskemaer til de unge.

For at få købmændene til at gøre det, så har man fra Intern Revisions side (den afdeling hvor arbejdsmiljø er forankret) været nødt til at ”fange” købmændene dér, hvor de er og argumentere for, hvordan det kan give værdi, fx i forhold til øget kundetilfredshed.

”Hvis man får en ung medarbejder til at gå hjem og vise introduktionsskemaet til sine forældre, tænker de måske: ’Hold da op, det er en købmand, der tænker på sine medarbejdere’, og så får man også nogle flere kunder, og de fortæller det igen videre til kolleger og bekendte. Det er god forretning!”, siger Peter Bruun, chef for Intern Revision.