SIKKERHED & FOREBYGGELSE

Fokusområde aftales én gang om året

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor hele REMA 1000’s arbejdsmiljøorganisation er samlet, aftaler de temaet for det kommende år.

Hent PDF

Alle kommer med input

Hvert år i januar mødes arbejdsmiljøorganisationen. På mødet fremlægger Intern Revision (den afdeling hvor arbejdsmiljøet er forankret) bl.a. hvad Arbejdstilsynet har haft af bemærkninger i forbindelse med tilsynsbesøg ude i butikkerne. Derudover fortæller arbejdsmiljørepræsentanterne, hvordan det går ude i butikkerne – hvad der er godt, og hvad der er skidt.

Blandt andet havde Arbejdstilsynet påpeget, at medarbejdere ikke brugte egnede tekniske hjælpemidler, når de skulle fylde varer op i reolerne. På den baggrund indledte REMA 1000 et udviklingssamarbejde med en stigefabrik. Nu har de fået udviklet en stige med afsætningsplads, og ledelsen har besluttet, at stigen skal ud i alle butikker.

Et andet eksempel er udvikling af transporthunde, så medarbejderne ikke skal bukke sig for at tage mælkekasser ud fra kølemontren. Her fik alle butikker at vide, at de skal bruge transporthunden.

”Hvis virksomheden skriver, at det er ’konceptuelt’, så skal butikken købe det – og det gør de med baggrund i vores værdigrundlag – på den måde er det meget nemt”, fortæller Peter Bruun, chef for Intern Revision.

 

Fokusområde kommer med på tjekskemaer

Når arbejdsmiljøgrupperne tager rundt i deres butikker, anvender de et standardskema, som man har udviklet i REMA 1000. Skemaet suppleres hvert år med punkter relateret til det valgte fokusområde. På den måde sikrer man sammenhængen mellem det, der i fællesskab er valgt som et væsentligt og relevant fokusområde, og det butikkerne selv arbejder med.