SIKKERHED & FOREBYGGELSE

Forebyg ulykker med kurser, statistik og lokale handlingsplaner

Salling Group A/S har sat sig for at reducere antallet af ulykker. Strategien rummer både kurser for at øge risikobevidstheden hos medarbejderne, beregninger til at øge synligheden af de menneskelige og økonomiske konsekvenser og udarbejdelse af lokale handlingsplaner.

Hent PDF

Når ulykken skyldes adfærd

Salling Group A/S har et strategisk fokus på at nedbringe antallet af ulykker. De analyserer ulykkerne grundigt for at finde ud af årsagen, der for det meste bunder i uhensigtsmæssig adfærd, viser det sig.

”Vi har sat fokus på ulykkesforebyggelse for at imødekomme butikkernes behov for hjælp til at undgå en adfærd, der fører til ulykker”, fortæller Heidi Hjortshøj, HR Consultant, Salling Group A/S.

Til at nå i mål har Salling Group A/S udviklet et ulykkesbarometer, som er et konkret redskab til at vise antallet af arbejdsulykker i de forskellige enheder, så man både centralt fra og i varehusene kan sammenligne sig med de andre. Ulykkesbarometeret bruges også til at se, om der er problemstillinger på tværs, som der overordnet skal sættes ind over for.

 

Den rette holdning til arbejdsmiljø og sikkerhed

Erfaringen er, at den rette holdning til arbejdsmiljøet hos varehuschefen har stor betydning for indsatsen.

”Helt overordnet handler det især om, at varehusledelsen går op i og prioriterer arbejdsmiljøet højt”, siger Heidi Hjortshøj, HR Consultant, Salling Group A/S

Et andet element, med stor betydning for arbejdsmiljøarbejdet og indsatsen, er de erfaringer, den enkelte varehuschef selv har gjort sig. ”Det kan helt sikkert skyldes den erfaring, man har, hvis man nu selv har været udsat for noget”, fortæller Heidi Hjortshøj, HR Consultant, Salling Group A/S og hun suppleres af Trine W. Kristensen, der også  er HR Consultant i Salling Group A/S:

”Det kan også have noget at gøre med, hvor man har arbejdet tidligere og hvilken chef, man selv har mødt”.

Derfor er både ledelsens holdning til og fokus på sikkerhed afgørende, når der skal arbejdes med at nedbringe antallet af ulykker.

 

Et kursus om sikkerhedskultur påvirker positivt

For at gøre arbejdsmiljøorganisationen i stand til at afskaffe de dårlige vaner og skærpe både ledernes og medarbejdernes opmærksomhed på sikkerhed og adfærd, har Salling Group A/S udviklet et kursus om sikkerhedskultur sammen med deres faste eksterne arbejdsmiljørådgiver. Kurset retter sig mod arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, og der har været gode tilbagemeldinger fra kursisterne.

”Rigtig mange vil det jo gerne, og de arbejder med det, men de er også i tvivl om, hvad de skal gøre i forhold til medarbejdere, der ikke ændrer adfærd. De fortæller dem, hvad de skal, og så gør medarbejdere noget andet. Så er vi jo tilbage til sikkerhedskulturen”, fortæller Heidi Hjortshøj, HR Consultant, Salling Group A/S

Kurset afsluttes med, at repræsentanterne fra de enkelte varehuse drøfter, hvad de selv kan gå hjem og gøre, og på den baggrund udarbejder de en slags handlingsplan, som de kan igangsætte aktiviteter ud fra.

 

En økonomisk beregning gør omkostningerne synlige

For at synliggøre hvad arbejdsulykker koster, har Heidi Hjortshøj udarbejdet en økonomisk beregning til at vise, hvad henholdsvist kort, mellemlangt og langt fravær koster virksomheden totalt set.

”Det enkelte varehus mærker en arbejdsskade i form af sygefravær, men de mærker det ikke på forsikringsomkostningerne. Det gør virksomheden til gengæld”, fortæller Heidi Hjortshøj, HR Consultant, Salling Group A/S

Gennemsnitsberegninger på, hvad de forskellige typer arbejdsulykker koster og hvor mange, der er i løbet af et år ligger tilgængelige. Næste skridt er at kommunikere det ud til varehusene og drøfte resultatet. Håbet er, at det kan være med til at bevidstgøre varehuscheferne om den økonomiske side, udover de rent menneskelige omkostninger.