SIKKERHED & FOREBYGGELSE

En arbejdsmiljøstrategi bliver til

At lave en arbejdsmiljøstrategi er en proces, hvor man hele tiden bliver klogere. COOP’s arbejdsmiljøstrategi består i dag af en arbejdsmiljøpolitik, en konkret indsatsplan for kommende år og så den 4-årige strategi, der beskriver de forskellige løftestænger, COOP vil bruge i arbejdsmiljøarbejdet.

Hent PDF

vDen første arbejdsmiljøstrategi

Det hele starter i 2011. Et tidspunkt, hvor COOP’s arbejdsmiljøarbejde er godt, veletableret og anerkendt, men også ”ad hoc-agtigt”. Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) beslutter sig for at arbejde efter nogle mere strategiske mål og at udarbejde en 4-årig arbejdsmiljøstrategi.

Frem til 2015 har der været få strategiske indsatser for HAMU at holde øje med. En af dem handler om sikkerhedskultur på lagrene (se case 8 om sikkerhedskultur).

Det har været vigtigt for HAMU at sætte gang i få indsatser, da for mange indsatser ville betyde større ressourceforbrug decentralt og dermed skabe mere modstand. I HAMU har man løbende fulgt op på indsatserne. Man har tjekket, om de er kommet godt i gang derude, og man har holdt fast i beslutningen om, at de skal i gang. Til sidst har HAMU evalueret både processen og effekten af indsatsen. Se mere i case 11.

”Havde vi sat 17 projekter i gang fra HAMU’s side, så havde det været svært at få butikkerne til at købe ind til det”, siger Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

 

Den anden arbejdsmiljøstrategi

Da COOP skulle i gang med at skrive den næste arbejdsmiljøstrategi, startede de med at skrive videre på den forrige, men det virkede ikke. En helt ny tilgang viste sig at være nødvendig.

”Det har været en erkendelsesproces. Vi ville alt for meget. Vi ville både skrive arbejdsmiljøpolitik, handlingsplan og arbejdsmiljøstrategi sammen i ét dokument, og det virkede ikke. Så vi skilte det ad”, fortæller Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

De startede med at formulere en værdisætning for at beskrive, hvad arbejdsmiljøarbejdet skulle kunne i forhold til virksomhedens kerneforretning. På den måde koblede man målene til driften, så både direktionen og chefer i varehuse og butikker forstod sammenhængen. COOP’s værdisætning lyder: ”Sammen om bedre mad”.

”Det, som er helt afgørende i forhold til at have en arbejdsmiljøstrategi, er, at man har en værdisætning, som man sætter omkring arbejdsmiljøarbejdet – ellers bliver det ’nice to have’ og ikke ’need to have’ – det bliver ikke rigtigt prioriteret”, Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

Man har i HAMU derudover vedtaget en ny arbejdsmiljøpolitik, der rækker langt. Den indeholder et bilag med indsatser for 2016 suppleret af en 4-årig strategi, som peger i samme retning.

 

Strategien skal kunne bruges i hele COOP

Udfordringen for COOP i den nuværende arbejdsmiljøstrategi for butikkerne, er strategiens manglende præg af nærvær over for butikkerne på enkeltniveau, fordi strategien er blevet besluttet i HAMU. Ikke alle arbejdsmiljøgrupper og -udvalg har været med i udviklingen og beslutningen, og derfor har de heller ikke fra start haft ejerskab til arbejdsmiljøstrategien.

Det kræver nu en ekstraordinær indsats fra COOP’s side at få butikkerne til at tage ejerskab til strategien. Derfor skal man ud og fortælle, hvorfor de kan bruge den – at målene er generelle og også koblet op på butikkens egen drift. I første omgang vil man præsentere strategien på den årlige arbejdsmiljøkonference for arbejdsmiljørepræsentanterne. Dernæst tager man den videre på regionsmøder for salgschefer og butikschefer i COOP’s forskellige kæder.

”Det bliver afgørende, at vi skal ud at se dem i øjnene, og vi skal have lyst til det! Derfor skal jeg ud til butikkerne og tale med butikscheferne”, fortæller Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

Det er COOP’s erfaring, at en leder ikke tager ejerskab, hvis vedkommende ikke bliver set og inddraget. Det skal man gøre sig klart, når arbejdsmiljøstrategien skal ud og virke i dagligdagen.