SIKKERHED & FOREBYGGELSE

Gå forrest som leder og sæt standarden for det gode arbejdsmiljø

Hos Fakta i Rødekro er det naturligt for butikschefen og souschefen, at trivsel og god service hænger sammen. Men det kommer ikke af sig selv. Det handler om ledelse, om at inddrage medarbejderne, om at få talt om tingene og give feedback. 

Hent PDF

 

Godt købmandskab og trivsel hænger sammen

Der er penge i god trivsel, ifølge butikschef Rene Henningsen, fra Fakta i Rødekro. Hvis en medarbejder fx er sygemeldt mange dage på grund af dårlig ryg, vil man fortryde, at man bad hende arbejde hurtigt. Eller hvis man ikke bruger energi på at skabe god trivsel, så kan man heller ikke forvente god kundeservice. Godt købmandsskab og trivsel hænger sammen.

”Som købmand skal du sælge varer. Derfor taler vi om, hvordan du sælger varer, og hvad der kræves for, at kunderne kommer i butikken. Og det er her, man begynder at tale om arbejdsmiljø og trivsel og om, hvordan man får folk til at arbejde, hvordan de tager initiativ og gør det, de skal. Det med, at man har en tryg base, hvor man kan spørge, hvis der er noget, og at man har det godt – her er arbejdsmiljøet en stor del af det”, fortæller Rene Henningsen, Butikschef, Fakta Rødekro.

Få tingene ned på flad fod

Det behøver ikke at hedde ’arbejdsmiljø’, når man skaber rammer for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Hos Fakta i Rødekro handler det om at bringe emnet ned på flad fod og lade medarbejderne komme på banen med gode ideer til, hvordan de kan gøre arbejdet lettere og sjovt.

”Når folk giver udtryk for noget, så skal de se, at vi gør noget for at løse det”, siger Rene Henningsen, Butikschef, Fakta Rødekro.

Vil man gerne have medarbejderne til at ændre måden at arbejde på eller gøre tingene på en mere smart måde, så er det souschef Rikke Korsholm Jensens erfaring, at man skal forklare, hvorfor det er vigtigt, så det giver mening for den enkelte.

Dette kobles også sammen med et initiativ for alle Fakta-butikker, der hedder ”Flink og usvært”, som handler om at gøre det usvært og være flink over for kunden og hinanden. For eksempel har de aftalt, at man altid afleverer butikken i god stand til det næste hold – så får de en god start og skal ikke bruge tid på at trimme butikken, men kan have fokus på kunderne.

 

Lederne er rollemodeller

Både Rikke og René er meget bevidste om, at de er rollemodeller for deres medarbejdere. Men de har også selv mærket, hvad et fysisk krævende arbejde gør ved egen krop, og den erfaring bringer de videre. I butikken taler de om det, både i forbindelse med instruktionen, men også løbende og så stopper de hinanden, hvis de fx ser en kollega/medarbejder løfte uhensigtsmæssigt.

”Vi skal ikke rende rundt og være verdensmestre – det handler om at starte med os selv og prøve på at observere, når der sker noget og så stoppe hinanden og gøre opmærksom på, at deres krop skal holde resten af deres liv”, siger Rene Henningsen, Butikschef, Fakta Rødekro.

 

Tal nu om det!

For Rikke og René er det vigtigt, at mennesker føler sig hørt, og derfor taler de om de ting, der skal til, for at butikken kører godt og medarbejderne trives.

”Hvis folk kan blive bedre til at bede om hjælp, vil det være noget, der kunne tage ting i opløbet, Det skal være ok, at man rækker hånden ud og beder om hjælp – når det sker, skal man også agere”, fortæller Rene Henningsen, Butikschef, Fakta

Blandt ungarbejderne har de indført ”feedback samtaler”, hvor de i hvert team hver anden måned får en snak om, hvordan de får tingene til at køre. Rikke og René ser det som et vigtigt værktøj at få med videre i livet og gør meget ud af, at det fungerer. De ser også, at de unge får en oplevelse af at være fælles om opgaven og opdager, hvad deres indsats betyder for butikken og på den måde forstår, at de er dybt afhængige af hinanden.

”Vi skal ikke opdrage dem, men give dem de rigtige sten – det er deres første job, så vi skal ikke gøre dem trætte af at have arbejde allerede nu. Man kan godt øve sig på konstruktivt at sige, hvad de kan gøre bedre og klæde dem på til et arbejdsliv”, slutter Rene Henningsen, Butikschef, Fakta Rødekro.