ROLLER

Vilje og opbakning er nøgleordene

Arbejdsmiljørepræsentant Hanne Larsen fra Top-Toy* er en erfaren arbejdsmiljørepræsentant, der brænder for hvervet. Hendes erfaring er, at det handler om at få afstemt forventningerne, at få støtte fra ledelsen og ikke være bange for at kaste sig ud i det. Over for kollegerne bør man gøre sig synlig og være tilgængelig. 

Hent PDF

 

Rollen som arbejdsmiljørepræsentant

Hanne Larsen blev arbejdsmiljørepræsentant for 13 år siden. På det tidspunkt var der ikke så meget fokus på arbejdsmiljø, og Hanne udfyldte nok rollen mere af navn end af gavn. Det ændrede sig heldigvis med en ny HR-chef, som gik op i arbejdsmiljø, og stillede krav til hende.

Som noget af det første skulle Hanne gøre sig kendt i organisationen og ikke mindst definere sin rolle. Det har taget sin tid og har ikke været ubetinget nemt: ”Jeg har stødt panden mod ting og lavet fejl, men erfaring har gjort meget”, fortæller Hanne Larsen.

Kontakten med de andre butikker, og det at kunne gøre en forskel er brændstoffet for Hanne. ”Det er givende, og jeg lærer en masse ting. Jeg kan godt lide de udfordringer, der ligger i det. Nogle gange bliver man kastet ud i ting, man ikke aner noget om og skal så sætte sig ind i dem, og det er sindssygt spændende”, fortæller hun.

 

En manual har gjort det lettere at finde sin rolle som arbejdsmiljørepræsentant

For nogle år siden ændrede Top-Toy* arbejdsmiljøorganisationens opbygning og fik sat system i arbejdsmiljøarbejdet. I den forbindelse udviklede hovedkontoret en manual for arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde.

”Manualen er en bibel. Jeg bruger den som et udgangspunkt, for jeg har ikke forandret mig – jeg er den, jeg er, og gør tingene på den måde, jeg har haft succes med. Men nu har jeg fået nogle rammer at arbejde inden for, og jeg ved, hvad der forventes af mig”, forklarer Hanne Larsen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i Top-Toy* havde faktisk gennem mange år ønsket en jobbeskrivelse. Før anede de ikke, hvad der blev forventet og havde fornemmelsen af, at det de selv lagde i opgaven ikke helt matchede firmaets ønsker og forventninger til funktionen.

Det er Hannes erfaring, at manualen og jobbeskrivelsen også har gjort det nemmere, når der skal vælges nye arbejdsmiljørepræsentanter. Før ringede dem, der kunne være interesserede og spurgte om, hvad man lavede som arbejdsmiljørepræsentant, og det kunne godt komme til at lyde kedeligt. ”Det virker også som om, at de er afklaret, og ved, hvad der forventes af dem, så de ikke bare bliver det af navn” fortæller Hanne Larsen.

 

Få tiden til hvervet

Hanne Larsen får uden diskussion med sin chef lov til at bruge tid på arbejdsmiljø. Det er, ifølge hende selv, en stor hjælp og uvurderlig støtte, som gør hende til en gladere medarbejder og engageret arbejdsmiljørepræsentant. Hun har ikke faste tidspunkter sat af til arbejdsmiljøarbejde, da der jo også kan opstå akutte situationer, men hun laver det ind imellem de almindelige arbejdsopgaver. For chefen er der imidlertid også fordele ved at sætte de nødvendige ressourcer af, for han får en butik med styr på arbejdsmiljøet.

Hanne ved godt, at andre kan have sværere ved at få tid til arbejdsmiljøarbejdet, og hendes råd er: tag ansvar for din tid og planlæg. ”Når der for eksempel skal et nyhedsbrev ud, så planlæg og sig til chefen, at her har jeg behov for nogle timer. Og find så ud af, hvornår der kan afsættes tid”, anbefaler Hanne.

Ifølge Hanne handler det også om, at man er ansvarlig og selv kan vurdere, hvornår det passer ind i butikkens drift, inden man går i gang med en opgave.

 

Viden

Har Hanne brug for mere viden, søger hun på nettet, men har også i tvivlsspørgsmål ringet til Arbejdstilsynet. Oftest bruger hun BAR Handel, fx når hun skal finde information og tekst til sine nyhedsbreve.

 

Gode råd til AMR

Det første Hanne Larsen tænker, når hun skal give et godt råd til andre arbejdsmiljø-repræsentanter, er, at man skal ville det: ”Hvis man ikke går helhjertet ind i det, så bliver det noget juks”.

Og så skal man være tilgængelig, åben og ligefrem.

Hun ved, at mange ringer til hende, fordi hun har været der alle årene og har erfaringen.

Hanne Larsen har følgende gode råd til andre arbejdsmiljørepræsentanter:

  • Man skal ville det.
  • Man skal være åben.
  • Man skal ikke være bange for at gå i dialog med ledelsen.
  • Man skal turde sige fra.
  • Man skal kunne bøje sig og se det fra ledelsens side.
  • Man skal kunne tale med alle mennesker om alting.