ROLLER

Skab gode rammer og støt arbejdsmiljørepræsentanterne

H&M har for nylig reorganiseret samarbejdet om arbejdsmiljø. For at skabe og fastholde et godt arbejdsmiljø lægger man vægt på at inddrage, støtte og afstemme forventninger med arbejdsmiljørepræsentanterne. Et årligt fællesmøde bliver brugt til at drøfte det tema, man ønsker at arbejde med i det kommende år.

Hent PDF

 

Emner findes i fællesskab

I H&M’s nye arbejdsmiljøorganisation skal alle deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Hensigten er både at udveksle erfaringer, men også at skabe fælles fokus og inddrage så mange som muligt i at udvikle og fastholde et godt arbejdsmiljø. Bagefter bliver der løbende fulgt op på beslutningerne, så alle kender deres opgaver og ansvar.
”Vi har haft gode erfaringer med at mødes ved vores årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det er egentlig det møde, der har givet allermest værdi. Vi har haft et helt klart sigte på, hvad vores arbejdsmiljøtema skal være, hvor vi vil hen med vores arbejdsmiljø, hvad vi mangler, og hvordan vi gør i år og næste år”, siger Morten Jepsen, sikkerhedschef hos H&M.

Kulturen i H&M er præget af virksomhedsværdien ”Vi passer på mennesker”, som gør det lettere at sælge budskaber og initiativer ind til direktionen. Værdien understøtter også en kultur, hvor det at passe på mennesker både handler om kunder og kolleger, og her spiller arbejdsmiljø jo en væsentlig rolle.

 

En synlig og klar funktion

For H&M er det vigtigt at gøre arbejdsmiljørepræsentanterne synlige og fortælle medarbejderne om, hvad arbejdsmiljørepræsentanten kan hjælpe med. Over for arbejdsmiljørepræsentanterne ønsker man en åben dialog om forventninger, og om, hvordan de kan udfylde arbejdet. Når der er valg har H&M lavet et opslag til at beskrive hvervet som AMR (link til eksempel). Repræsentanterne skal fx være med til at sikre, at butikkerne er klar til besøg af Arbejdstilsynet, at alle ved, hvor APV’en er, og at de hjælpemidler, der er stillet til rådighed, bliver brugt.

”Én af mine vigtigste opgaver er at følge op på det, jeg har talt med arbejdsmiljørepræsentanterne om, når vi mødes. På den måde forestiller jeg mig også, at det bliver synligt, hvem arbejdsmiljørepræsentanterne er, hvad de kan hjælpe med, og hvilken rolle de har”, siger Louise Møbjerg, arbejdsmiljøkoordinator i H&M.

 

Skab de rigtige rammer for arbejdet

Ændringen af arbejdsmiljøorganisationen hos H&M, hvor en arbejdsmiljørepræsentant nu dækker 10-14 butikker, har skabt øget fokus på at afsætte den passende tid til arbejdsmiljøarbejdet.

H&M’s sikkerhedschef og arbejdsmiljøkoordinator mødes nu med alle arbejdsmiljørepræsentanter og lægger vægt på at fortælle om, hvad der kommer til at ske i overgangen fra den gamle organisering af samarbejdet til den nye.

Hensigten er at involvere arbejdsmiljørepræsentanterne i at følge op på arbejdsmiljøet i de enkelte butikker, at lade dem sparre med Store Manageren (butikschefen) og kunne tage det nødvendige initiativ selv. Det indgår også i vurderingen af det tidsforbrug, der skal sættes af og som også drøftes med arbejdsmiljørepræsentanterne.

”Vi går efter en ens struktur i forhold til, hvor meget tid, der skal sættes af til arbejdsmiljøarbejdet, men vi gør det i dialog med de nye arbejdsmiljørepræsentanter. Vi håber jo på, at de nye repræsentanter, der har valgt at stille op og som bliver valgt, selv tager initiativ og har ’drive’. De skal selv være med til at styre og udfylde deres rolle, så vi får sat den nødvendige tid af”.

Morten Jepsen, Sikkerhedschef

Det drejer sig om at få inddraget flere mennesker. Vi vil gerne gøre arbejdsmiljø til alles ansvar, så vi tænker det ind i det daglige arbejde også over for hinanden”, Louise Møbjerg, Arbejdsmiljøkoordinator, H&M.

 

Opslag om AMR kan findes her og under afsnittet ’Roller’.