ROLLER

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have en klar opgave og position for at tage medansvar og få indflydelse. Kolleger og ledelse skal opleve arbejdsmiljørepræsentanten som en væsentlig støtte, og en der løser problemerne. Hos KIWI* er repræsentanterne derfor med til at definere arbejdsmiljøet.

Hent PDF

 

Forventninger til arbejdsmiljørepræsentanten

På årets første drøftelse i arbejdsmiljøorganisationen blev man enige om at definere forventningerne til rollen som arbejdsmiljørepræsentant. Man ønskede, at arbejdsmiljørepræsentanten aktivt skal præge arbejdsmiljøet i KIWI*.

 

Opslag om kandidat til arbejdsmiljørepræsentant

Op til valget og i arbejdet med at rekruttere egnede kandidater, lavede driftsassistent i KIWI*, Camilla Storm, et opslag til butikkernes baglokale med en opfordring til, at interesserede kunne ringe til hende for at høre nærmere om hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Hun oplevede efterfølgende, at flere meldte sig til rollen, fordi de havde hørt, at man får uddannelse og skal rundt i de andre butikker.

 

Evne til at danne relationer

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er en person med gode sociale kompetencer – én der kan fortælle om sig selv, én, der kan gå hen og få en snak med kollegerne og én som kollegerne omvendt gerne vil tale med og gå til, ja, så er det en god forudsætning for at varetage rollen som arbejdsmiljørepræsentant. Ifølge Camilla Storm handler det om, at ”Vi får et bånd derude, så der bliver en personlig relation”.

 

Medansvar for at løse udfordringerne

KIWI* arbejder også på at få medarbejdere og butikschefer til at kontakte arbejdsmiljørepræsentanten, hvis der opstår spørgsmål omkring arbejdsmiljø. Det bidrager også til at give AMR en tydelig position og defineret opgave.

”De skal tage medansvar som en slags ambassadører, der går forrest og viser, at ting faktisk løser sig, og at der bliver taget hånd om problemer, når man henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanten”, fortæller Camilla Storm, driftsassistent, KIWI*.

I sidste ende kan butikscheferne altid ringe til Camilla, hvis der er noget, de ikke selv kan klare. ”Jeg prøver at gøre mig selv undværlig. Jeg vil gerne have kontakten, men omvendt skal det heller ikke være sådan, at hvis jeg stopper en dag, så falder alt til jorden. Derfor minder jeg om, at arbejdsmiljørepræsentanten er der og skal benyttes i flest mulige situationer”, slutter Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*.