ROLLER

Motivér ved at lave en jobbeskrivelse til arbejdsmiljørepræsentanten

Når man ikke ved, hvad der forventes, er det svært at engagere sig. Derfor har Matas udarbejdet en jobbeskrivelse for arbejdsmiljørepræsentantfunktionen, der tydeliggør rollen og ansvaret. Det har betydet, at flere medarbejdere er blevet motiveret til at stille op som kandidater og at de nuværende arbejdsmiljørepræsentanter viser større engagement.  

Hent PDF

 

Selve jobbeskrivelsen

Jobbeskrivelsen skitserer opgaverne for arbejdsmiljørepræsentanterne og de forventninger, Matas har til samarbejdet. Derudover beskriver den, hvilket ansvar de har, og hvor de er placeret i organisationen. På den måde får arbejdsmiljørepræsentanterne både kendskab til deres muligheder og et indblik i, hvad samarbejdet om arbejdsmiljø betyder.

”Nu siger de: ”Nå, det er det, jeg skal”! De reagerer helt omvendt, end hvad jeg havde forventet. Før var de i tvivl om, hvad deres beføjelser var – nu er der en klar forventningsafstemning og det gør det nemmere.” Ditte Gullach, Arbejdsmiljø- og uddannelseskoordinator.

 

Nemmere at rekruttere arbejdsmiljørepræsentanter

Når der skal findes en ny kandidat til posten som arbejdsmiljørepræsentant, udsender Ditte Gullach (Arbejdsmiljø- og uddannelseskoordinator) pjecen ”Skal du være den nye arbejdsmiljørepræsentant?”, hvor jobbeskrivelsen er formuleret.

Hvis man så vælger at stille op som arbejdsmiljørepræsentant, skal man ud over formalia kort begrunde, hvorfor man er egnet til funktionen.

De klare forventninger har fået flere til at stille op til rollen. Kandidaterne er motiverede og klar over, hvad der forventes af dem i samarbejdet om arbejdsmiljø og ved, hvad det vil sige at repræsentere sine kolleger.

 

En aflastning og samarbejdspartner for butikscheferne

I Matas har man en forventning om, at arbejdsmiljørepræsentanterne bidrager aktivt til samarbejdet om arbejdsmiljø og at reglerne overholdes ude i butikkerne. Arbejdsmiljøre-præsentanterne har pligt til at videregive information om det, der ikke er i orden, eller når nogen ikke har det godt.

”Vi har en forventning om, at de aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø. Vi vil godt have en person, som også kan støtte butikscheferne. I starten var butikscheferne bange for arbejdsmiljørepræsentanten: Var det nu én, der skulle finde huller i osten eller gå chefen efter i sømmene? Nu vil de gerne have dem, fordi de er konstruktive i deres tilgang og ligefrem kan være en aflastning, da de også kan være opmærksomme på, hvad der sker på arbejdspladsen”, siger Ditte Gullach, Arbejdsmiljø- og uddannelseskoordinator.