METODE

Arbejdsmiljøindsats med udgangspunkt i APV

Arbejdspladsvurderingen (APV) er den metode, der giver Top-Toy* et godt udgangspunkt for at forbedre arbejdsmiljøet. Her er det medarbejderne, der kommer med store som små ting, som arbejdsmiljøorganisationen tager fat om.

Hent PDF

 

Store og små problemer løses gennem APV

Når der i Top-Toy* er gennemført en arbejdspladsvurdering (APV), går arbejdsmiljørepræsentant Hanne Larsen problemerne igennem. De grelle går hun til lederrepræsentanten i arbejdsmiljøgruppen med, og så laver de en handlingsplan og aftaler, hvem der tager sig af hvad.

APV’en giver et godt udgangspunkt for at drøfte arbejdsmiljø med ledelsen. ”Det betyder noget at kunne sige, at der er 14 %, der synes det og det, for så har jeg noget ballast, så det ikke bare er gætværk”, påpeger Hanne Larsen, arbejdsmiljørepræsentant, Top-Toy*.

Det er også vigtigt, at der bliver reageret på små ting. For eksempel var der to butikker, hvor medarbejdere anførte, at de rev sig på en tapeholder, fordi tapen var svær at rive af. Hanne skaffede derefter to slags tape, som blev testet ude i de to butikker. Det var ikke så afgørende, hvilken type tape der blev indført i stedet, men for de to butikker betød det noget at få løst problemet hurtigt.

Generelt går Hanne meget op i at fortælle medarbejderne, at hun har set og læst det, de har skrevet i APV’en, også selvom det ikke er noget, der vedrører arbejdsmiljø. For små hverdagsting betyder noget i folks dagligdag, og kan der gøres noget, så gør vi det, fastslår Hanne Larsen

Ifølge Hanne Larsen er det samtidigt vigtigt at informere om processen, så kollegaerne kan se, at man forsøger at gøre noget ved deres bemærkninger.

 

Nyhedsbreve med vejledning

Top-Toy* bruger nyhedsbreve til at give råd og vejledning om de små problemer fra APV’en, som butikkerne selv kan løse, fx huller i et gulvtæppe og løse dørtrin. Derudover kan nyhedsbrevene handle om forebyggelse af arbejdsskader, indeklima gener, røveri eller stress og formidle både regler og gode råd.

Der planlægges minimum 4 nyhedsbreve om året. Nyhedsbrevene er en vigtig måde at informere butikkerne på.

Hannes råd er, at gøre det kort og kontant på en side i punktform, så det er nemt at læse, lige til at gå til og tilgængeligt for alle.

Hanne Larsen tænker meget over, at det også er sekstenårige, der skal læse nyhedsbrevet, og identificere sig med det, hun skriver.  Derfor understreger hun også, at hun selv arbejder i en butik og er på lige fod med dem, så de ikke tror, at hun er leder. ”De skal se, at det er vedkommende for dem, og ikke bare er noget nyt fra lederen eller hovedkontoret”, fortæller Hanne Larsen.

Nyhedsbrevet kommer ud til samtlige butikker via intranettet, og så kan butikschefen også printe det ud og lægge det ind i arbejdsmiljømappen ude i butikken.

 

Huskeliste forud for Arbejdstilsynets besøg

Hanne Larsen har flere gange været tilstede under Arbejdstilsynets besøg og har fået erfaring med, hvad de ser på og spørger ind til. På den baggrund har hun lavet en huskeliste over, hvad butikken skal have styr på. Inden besøget tager hun selv ud i butikken og gennemgår listen med butikschefen, som så kan sætte medarbejderen ind i den. Det er alt lige fra ”husk at byde velkommen og at byde på en kop kaffe” til at finde arbejdsmiljømappen frem, skemaer til stigekontrol m.m.

”På den måde er der ikke nogen, der er nervøse, og det giver grønne smileyes”, fortæller Hanne Larsen. Når Arbejdstilsynet er gået, skriver butikschefen referat til salgschefen, Hanne og arbejdsmiljøkoordinator Bruno, der så kan rette listen til og sikre, at den hele tiden er opdateret.