METODE

Dialog og brug af foto blev startskud for ny tilgang til sikkerhed

Antallet af arbejdsskader på lageret skulle nedbringes hos IDdesign. Med virkemidler som dialog, fotos, video og workshops skabte man en god tilgang til sikkerhed, mens lederne blev ambassadører for sikker adfærd.

Hent PDF

 

 

Fotos bidrog til fælles forståelse i hele organisationen

Det var gennem forsikringsselskabet, at IDdesign fik tilknyttet en konsulent til at kaste lys over sikkerhed og god adfærd på lageret.

Først besøgte konsulenten sammen med HR-chef for centrale funktioner, Karina Kjær Olesen, forskellige butikker med både små og større lagre samt deres hovedlagre. Her tog de fotos af situationer og forhold, der kunne danne baggrund for en god dialog om mulige ændringer – hvad der var godt og hvordan det skulle se ud fremover. Der blev på den måde arbejdet visuelt med at skabe et fælles fokus på sikkerhed og sikker adfærd for at forebygge arbejdsskader.

Herefter blev indsatsområder afstemt med ledelsen. Man valgte at starte med hovedlageret, hvor der pakkes på en måde, der har betydning for arbejdsmiljøet ude i butikkerne, fortæller Karina Kjær Olesen.

Skulle processen blive succesfuld var det vigtigt, at mellemlederne på lageret tog ejerskab og ville gå forrest. Man afholdt derfor en række workshops mellem konsulenten, Karina og mellemlederne. Her blev fotos og videoer brugt til at starte en spændende dialog om, hvordan man ønskede det skulle være i fremtiden. Nogle af emnerne på dagsorden var:

  • Intern færdsel
  • Mobiltelefoni
  • Holdninger og adfærd i forhold til ryddelighed, fx pap og tomme paller; brug af sikkerhedssko
  • Pakning af paller
  • Varemodtagelse
  • Brug af tekniske hjælpemidler

”Det var et godt udgangspunkt for dialog, men de vidste dybest set godt, hvad der er ok og ikke ok”, fortæller Karina Kjær Olesen.

Det, at mellemlederne var med til at beslutte, hvad der skulle være fokus på og hvordan tingene skulle være, bidrog til, at alle tog ejerskab for projektet.

 

Lederne er vigtige ambassadører for sikker adfærd

Det er holdningen hos IDdesign, at arbejdsmiljøet skal være en naturlig del af ledelsens opgaver og tænkes ind i driften. Det bør altså ikke ses som en ekstra opgave. Mange af de daglige arbejdsmiljøopgaver klares ude i butikken. Det er også helt naturligt, idet det ofte giver mest mening for alle at gå til nærmeste chef fremfor at ringe til arbejdsmiljørepræsentanten, hvis man lige mangler en stødabsorberende måtte eller andet.

Salgscheferne i IDdesign er også arbejdsledere, som sammen med butikscheferne står på mål for at gennemføre og følge op på APV’en. Butikscheferne er ansvarlige for trivselsmålinger og handlingsplaner, der bliver lavet på det område. Arbejdsmiljørepræsentanterne er til rådighed, hvis nogen har brug for dem.