METODE

Personalet ved, hvad der fungerer

Nyt køkken hos Slagter Frimann blev tegnet og indrettet af medarbejderne, for de ved jo bedst, hvad der fungerer, mener slagtermesteren. Men det handler også om, at alle har et ansvar, og at man løfter i flok.

Hent PDF

 

Medarbejdere blev involveret i ombygning

Da de i slagterbutikken skulle have et nyt køkken, var det naturligt for slagtermesteren at inddrage medarbejderne, der til daglig bruger køkkenet. Der kom mange gode ideer, og de blev drøftet i fællesskab, inden man traf de endelige beslutninger. Fordelen med denne udviklingsmetode for en lille butik er, at beslutningsprocessen går lettere. Og har medarbejderne argumenterne i orden, bliver der lyttet til deres forslag.

I dagligdagen arbejder de tæt sammen, også fysisk, så de er vant til at være opmærksomme på hinanden og finde fælles løsninger, når der er problemer.

Holdningen hos Slagter Frimann er, at det helt grundlæggende er fedt at være i en butik, som er med på det sidste nye, og så skal man have en sjov og nem arbejdsdag, hvor man glæder sig til at komme på arbejde.

”Vi skal have så sjov en dag som muligt og så nem som muligt”, Christensen, Slagtermester, Slagter Frimann.

 

Investeringer i nyt inventar og udstyr skaber arbejdsglæde

I slagterbutikken taler de om, hvad der kunne være godt at anskaffe, men de ved også, at man ikke kan få alt ”at man ikke både kan blæse og have mel i munden”, som Palle Christensen formulerer det.

Når der er ønsker om nyanskaffelser, så taler man det igennem på personalemødet. Medarbejderne er på den måde med til at komme med forslag til, hvordan arbejdsdagen kan gøres nemmere, og det er et vigtigt element for arbejdsglæden.

”Vi taler om, hvad der kunne være godt, fx nye maskiner eller tekniske hjælpemidler, og så taler vi om, hvad de skal kunne gøre for os for at gøre arbejdsdagen lettere”, fortæller Palle Christensen.

Medarbejderne tager med på fagmesser, hvor de har mulighed for at vælge det nye udstyr, som de hjemmefra besluttede sig for. På den måde sikrer slagtermesteren sig, at det valgte udstyr også er det, der vil fungere fremover, ligesom han undgår dyre fejlinvesteringer.