METODE

Ergonautgruppe sikrer de rigtige arbejdsstillinger

IKEAs ’ergonauter’ gennemfører obligatorisk ergonomikursus for alle medarbejdere. De hjælper afdelinger og områder med udfordringer og bidrager der, hvor der skal gøres en ekstra indsats.

Hent PDF

 

Ergonautgruppen

I IKEA har hvert varehus deres egen Ergonautgruppe bestående af særligt uddannede medarbejdere, der kan stå for træning og uddannelse af medarbejderne i løfte- og arbejdsteknikker.

Ergonautgruppen blev startet op på baggrund af udfordringer omkring løft.

”Ideen med Ergonautgruppen startede for syv år siden i IKEA Taastrup, og fordi det fungerede så godt, tog de andre varehuse det til sig”, – fortæller Christina B. Andersen, HR Partner Comp. & Ben, IKEA

Derudover bruges Ergonauterne til at rådgive og vejlede i dagligdagen. Alle funktioner i varehuset har tilknyttet en ’ergonaut’, som man kan tilkalde. Det er ergonauternes opgave at holde øje med, hvordan deres kolleger arbejder og tale med dem, hvis de ser ukorrekte løft eller dårlige arbejdsstillinger. Derfor har de også lært noget om, hvordan man giver feedback og vejleder.

”Det er vigtigt, at der er nogen, der har fokus på det, for det handler om, at man bliver bevidst om det selv, og at der er nogen, der prikker til en”, – understreger Charlotte Jensen, tidligere HR Manager, IKEA Taastrup

Ergonautgruppen holder også oplæg og laver events fx i kantinen, hvis der er behov for at skærpe opmærksomheden på et bestemt område.