METODE

Instruktionshæfte med fotos sætter fokus på ergonomi

Synoptik har selv udarbejdet et ’Ergonomihæfte’. Det viser konkrete løsninger til, hvordan man ude i butikkerne kan arbejde i gode arbejdsstillinger og passe på kroppen.

Hent PDF

 

Ergonomi glemmes ofte i hverdagen

Ergonomi har været gennemgående tema i mange år, fordi emnet ofte glemmes af medarbejderne i hverdagen. Det er vigtigt for Synoptik, at arbejdsmiljørepræsentanterne taler med kollegerne omkring arbejde ved skærm, indstilling af bord, brug af mus og i det hele taget, hvordan de kan variere og arbejde i gode arbejdsstillinger.

”Den gode arbejdsmiljørepræsentant skal rådgive og vejlede – ikke kontrollere og efterse”, fortæller Tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik.

 

Hæfte med powerpoint slides

For at sætte fokus på ergonomi udarbejdede HR-afdelingen et hæfte med powerpoint slides, der med billeder og ord viser, hvordan medarbejderne kan arbejde i rigtige arbejdsstillinger på steder med udfordringer. Derudover rummer hæftet grundlæggende viden om ergonomi.

”Vi har god erfaring med at visualisere rigtige arbejdsstillinger i form af billeder. Præsentationen er et redskab til AMR, der kan rådgive og vejlede medarbejderne omkring ergonomi og samtidig gøre op med en række dårlige vaner, der ofte er blevet opbygget gennem flere år”, fortæller Regitze Gerlach, HR partner, Synoptik.

 

God førstegangsinstruktion og løbende dialog

Første gang butikkerne modtog hæftet, blev det gennemgået sammen med en ergoterapeut.

Siden har arbejdsmiljørepræsentanten taget det op i forbindelse med butiksbesøgene. Gennem hæftet kan arbejdsmiljørepræsentanten nemlig konkret vise medarbejderne de mulige løsninger, og tage dialogen om, hvordan man ude i butikkerne også kan arbejde i gode arbejdsstillinger og bruge udstyr og inventar.

”For eksempel har vi haft gode erfaringer med, at en optiker kan variere sin arbejdsstilling mellem at stå op og sidde ned i forbindelse med synsprøven, når de bruger vores synsprøveudstyr”, fortæller Regitze Gerlach, HR partner, Synoptik.