METODE

Årlig APV giver struktur og status

Ved at gennemføre APV hvert år har Synoptik hånd i hanke med arbejdsmiljøet. APV-rapporterne udarbejdes på stedet af arbejdsmiljørepræsentanterne, da de har fået stillet PC og kamera til rådighed. Et system med farver giver overblik over, hvor der skal sættes ind og hvem, der skal gøre det.    

Hent PDF

APV gennemgang med brug af PC og kamera

Når arbejdsmiljørepræsentanterne er på arbejdsmiljørunde i december måned, gennemgår de butikkerne ved hjælp af APV-tjeklister. De har fået stillet PC til rådighed, så de efter runderingen hurtigt kan taste resultaterne af gennemgangen ind i rapporten, der skal udarbejdes for hver butik. Forud for arbejdsmiljørunden har arbejdsmiljørepræsentanten i øvrigt skrevet til butikken og fortalt, hvornår besøget foregår.

Under besøget er repræsentanterne udstyret med kamera for at fotografere de forhold, der ikke er i orden.

”De har stor succes med brug af fotos. Tit og ofte, når de sidder og taler sammen efter arbejdsmiljørunden, kan de se på fotos for at få en fælles forståelse og et fælles udgangspunkt for drøftelsen”, fortæller Tina Thomsen, HR-direktør og Regitze Gerlach, HR-partner, Synoptik.

Hvis effekten skal kunne mærkes, kræver det, at arbejdsmiljørepræsentanterne bruger de to redskaber aktivt, og det har ledelsen en forventning om, at de gør.

Tjeklisten har Synoptik udarbejdet i dialog med Arbejdstilsynet. Den er suppleret med de arbejdsmiljøforhold, man i forbindelse med den årlige drøftelse i november måned har vedtaget som fokus for det kommende år. På den måde kommer man allerede i gang i december med et relevant emne og får overblik over, hvordan det står til ude i butikkerne.

Resultaterne fra APV’en gennemgås med butikschefen, og det aftales, hvem der gør hvad, fx om det er butikschefen, arbejdsmiljørepræsentanten eller nogen højere oppe, der skal tage affære.

 

Rød, gul, grøn rapport

Der udarbejdes en rapport til hver butik med røde, gule og/eller grønne markeringer ud fra tjekpunkterne. Grønne er okay, men gule og røde skal gennemgås på et kommende fællesmøde i arbejdsmiljøorganisationen. Både så man får et overblik over, hvordan det står til derude, men også så man kan lære af hinanden.

Arbejdsmiljølederen i arbejdsmiljøgruppen har ansvar for at samle op på alle rapporterne sammen med arbejdsmiljørepræsentanten. De gennemgår rapporterne sammen for at finde ud af, hvad der skal bæres videre op til udvalget, og hvad man kan gøre noget ved, her og nu.

Alle rapporter er tilgængelige på et fælles drev og alle fotos uploades under butiksnavn, så man kan skelne butikkerne fra hinanden.

 

En central opgave for arbejdsmiljørepræsentanten

Med gennemgangen af APV har Synoptik givet arbejdsmiljørepræsentanterne en fast opgave og et betydeligt ansvar.

”Tidligere var det bare hyggeligt, at arbejdsmiljøgrupperne kom, men nu har man som AMR altså et ansvar og skal eksekvere”, fortæller Tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik

Det er også arbejdsmiljørepræsentanterne, der følger op, og det er helt bevidst fra Synoptiks side, at man stiller dette krav, da det er med til at give arbejdsmiljørepræsentanterne status. Erfaringen er, at der sker noget positivt og udviklende for arbejdsmiljørepræsentanterne, når man giver dem ansvar.

”Der sker noget, når man giver AMR et ansvar”, siger Regitze Gerlach, HR partner, Synoptik

”Vi er meget bevidste om, at det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at følge op på rapportens punkter, og hvor man er i processen. Det skaber den bedst mulige dialog med butikken og hovedkontoret, også så der sker noget”, fortæller Tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik.

Arbejdsmiljørepræsentanterne kender også organisationen og ved hvem, der skal kontaktes og tages fat i. På den måde er de med til at finde de gode lavpraktiske løsninger.

”Hvis man skal få det til at fungere i praksis i detail, skal man være pragmatisk med sin tilgang til arbejdsmiljø”, mener Tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik.