METODE

Inddrag forskellige afdelinger i problemløsning

SILVAN ville undgå uhensigtsmæssige løft ude i butikkerne. De fandt en brugbar løsning ved at involvere medarbejdere fra forskellige afdelinger i en fælles workshop efter Disneymetoden, som gav en fælles indsigt i problemstillingen.

Hent PDF

 

Medarbejdere fra flere sektioner fik viden og forståelse for problemet

Arbejdsmiljøchef Susanne Kristensen stod med en udfordring. Hvordan håndterer man bordplader ude i butikkerne uden at løfte på en uhensigtsmæssig måde? Og hvad gør man, når problemet involverer andre sektioner som indkøb, logistik, indretning, internt lager og distribution?

Susanne fandt på at invitere arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentanter fra hver af de forskellige sektioner til en fælles workshop, hvor alle deltagere havde indflydelse på, hvordan bordpladerne kunne håndteres uden de uhensigtsmæssige løft. En ekstern arbejdsmiljørådgiver gav deltagerne en fælles viden om ergonomi og delte ud af branchens erfaringer med at håndtere bordplader. Arbejdsmiljørådgiveren hjalp også med at indkredse, hvor problematikken var størst, og hvor der skulle sættes ind.

Workshoppen foregik i en af de butikker, som oplevede udfordringerne, og det gav – sammen med den nye viden om ergonomi – alle en forståelse for problemet.

 

Et problem i butikken blev et anliggende for mange

På workshoppen fandt deltagerne ud af, at der skulle sættes ind flere steder fra, hvis problemet skulle løses. Det handlede både om pakningen ved levering, om at stille nye krav til leverandørerne, at indrette butikken og inventaret anderledes samt at instruere de ansatte.

Planen er nu bl.a. at producere en instruktionsfilm, som kan bruges til oplæring og instruktion af medarbejderne, når de nye arbejdsmetoder introduceres ude i butikkerne. Filmen kommer til at ligge på SILVANs dashboard, så den vises på en skærm i personalestuen, hvor alle kan se den og få fokus på, hvordan man løfter.

Nogle ideer blev hurtigt effektueret. Andre arbejdede man videre med i grupper, bl.a. for at finde egnede tekniske hjælpemidler, som først skal testes i få udvalgte butikker, inden der købes ind til alle butikkerne.

”Vi ville kigge på bordpladernes vandring – fra fødsel til død, om man så må sige”, Susanne Kristensen, Arbejdsmiljøchef SILVAN.

 

Disneymetoden sætter gang i kreativiteten

Med den fælles viden og forståelse blev der på workshoppen arbejdet med at finde gode løsninger ved hjælp af den såkaldte Disneymetode. Den er kendt for at sætte kreativiteten i gang hos deltagerne ved hjælp af tre faser:

  1. Drømmeren, hvor man finder nye ideer uden nogen begrænsninger, og hvor kritik er bandlyst.
  2. Realisatoren, hvor ideerne bliver prioriteret, og der laves praktiske planer for, hvordan de bedste ideer kan realiseres – altså: hvad gør vi, hvem gør hvad og hvornår?
  3. Kritikeren, hvor planerne bliver testet: er de gode nok, mangler der noget? Her drejer det sig ikke om at udfordre ideerne, kun planen, da ideen jo er god nok, hvis den kan realiseres.

De tre faser er en cyklus, som gentages igen og igen, indtil kritikeren ikke har mere at indvende. Man får deltagerne til at sætte ord på al deres viden, erfaring og kreativitet ved at lade en person stille de åbne spørgsmål og drive processen.

Ideen med metoden er, at alle deltagere fokuserer på den samme fase og arbejder i samme retning – altså modsat andre lignende processer, hvor der på en samme tid er nogen, der kommer med ideer, andre der planlægger og andre der kritiserer.

 

Disneymetoden kan findes her og under afsnittet ‘Metoder’.