METODE

Et styringsværktøj der bevarer strategisk fokus

Brug af styringsmodellen PDCA har betydet et skift i måden, hovedarbejdsmiljøudvalget hos COOP arbejder på. Det har givet nyt liv til både udvalget og arbejdsmiljøarbejdet.

Hent PDF

 

 

PDCA-modellen

En af opgaverne for hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er at følge de indsatser, der sættes i gang som en del af arbejdsmiljøstrategien. For at holde et strategisk fokus undervejs i processen har de brugt modellen PDCA (Plan – Do – Check – Act).

Der afholdes 4 møder om året, som kører efter modellens faser:

Plan: HAMU lægger en plan på mødet i november med baggrund i bl.a. APV’en

Do: På det næste kvartalsmøde tjekker udvalget, om man er kommet i gang decentralt og drøfter, hvad der skal gøres, hvis man ikke er, eller om der er noget, der skal følges op på.

Check: På dette møde kigger udvalget tilbage på, hvad man planlagde, og om man kom i gang med det planlagte. Man vurderer også, om man løser det, udvalget ønskede at løse, eller om der skal justeres på noget.

Act: På det sidste møde, inden det nye planlægningsmøde, kigger udvalget på alt det, der er sat i gang. Det, der er færdigt, afslutter man. Det, der er i gang, følger man op på. Hvis ikke det virker, vurderer udvalget, om aktiviteten skal stoppe eller overføres til næste års plan.

Brugen af modellen har medført et skift i HAMU’s måde at arbejde på. Fra de tidligere mere ad hoc-agtige vurderinger, styrer man nu mod målet med et strategisk fokus.

”Når man anvender PDCA-modellen holder man et strategisk fokus. Det, vi lovede at sætte i gang, følger vi op på – om det bliver sat i gang, og om det virker”, siger Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

 

Arbejdsmiljøledelse som disciplin

Arbejdsmiljøchef Thomas Hermann er meget bevidst om at tale ind i arbejdsmiljøledelse som disciplin. En for ham vigtig tilgang, fordi COOP som en stor virksomhed har brug for, at arbejdsmiljøområdet bliver varetaget med lige så meget fokus og professionalisme, som andre ledelsesopgaver.

”Ind i mellem ser jeg, at opgaverne løftes af kolleger, der har lyst, og hvor det er den eneste grund til at de vælger en opgave. Nogle kan have lyst til at arbejde med trivsel, andre med maskinsikkerhed og en tredje med indeklima. Hvis der ikke er en ”ledelse” af det samlede arbejdsmiljøarbejde, bliver det svært for kollegerne at se det som en samlet arbejdsmiljøindsats”, siger Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.

Det hænder, at de valgte medarbejderrepræsentanter tænker, at det ikke drejer sig om deres egen indsats, når de hører ordet ledelse. Men, ifølge Thomas Hermann, skal de bare vænne sig til ordene og stilen.

Faktisk viser det sig hos COOP, at der især blandt lederne er ny energi i HAMU. Thomas Hermann ser en trend, hvor de nye ledere træder ind, fordi de synes, det ser spændende ud. De bidrager kritisk med energi og med erfaring, og de vil gerne noget. Derudover er der også enkelte formænd for HAMU, der godt gider ledelsesarbejdet, og hvor man kan mærke, de synes, det er vigtigt. De prioriterer det, og de sætter mål, men stiller også spørgsmål og udfordrer.

”Fordelen ved at tale ind i ledelse som disciplin er også, at der til ordet ”ledelse” knytter sig masser af pondus, professionalisme og status. Vil man noget mere, vil man gerne have en ledelsesopgave. Jeg forsøger at få skabt en kobling til arbejdsmiljøarbejdet. Og, sjovt nok, så er der faktisk rigtig mange spændende ledelsesopgaver i arbejdsmiljøarbejdet. Ind i mellem ser vi for eksempel, at unge ledere får opgaver inden for arbejdsmiljø”, siger Thomas Hermann, tidligere arbejdsmiljøchef, COOP.