KOMMUNIKATION

Lad budskabet springe i øjnene

Der er mange informationer at forholde sig til i løbet af en arbejdsdag. En flipover i frokoststuens døråbning med tre arbejdsmiljøbudskaber fik kollegerne til at stoppe op og læse. Nogle fik endda lyst til at vide mere og dele deres viden med kollegerne.

Hent PDF

Brug medarbejderne til at formidle arbejdsmiljø til kollegerne

Som Store Manager skal man dagligt formidle mange informationer til medarbejderne. Ifølge tidligere Store Manager, Louise Møbjerg, kan det være svært at nå alle medarbejdere i de timer, man selv er på arbejde – især hvis informationen skal gives mundtligt. Louise havde behov for at andre ud over hende selv kunne hjælpe med at informere om arbejdsmiljø.

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse talte man netop om at sikre formidlingen af informationer til alle medarbejdere uafhængigt af deres arbejdstid, og her fik Louise gode tips med hjem.

”Jeg fandt ud af, at det øvrige personale i butikken kunne hjælpe med at informere – fx assistancerne og andre, som først kommer kl. 16.00. Det, at man har andre, der involverer sig ud over stormanageren i butikken, tog jeg med mig hjem fra dagen”, siger Louise Møbjerg, Arbejdsmiljøkoordinator og tidligere Store Manager.

 

En flipover i frokoststuen

Helt konkret satte man en flipover op i frokoststuen lige inden for døren.

”Vi brugte en flipover, der stod i vores frokoststue, og som i punktform fortalte arbejdsmiljøbudskabet, så det var overskueligt. Man gik nærmest ind i flipoveren, og blev tvunget til at stoppe op”, siger Louise Møbjerg, Arbejdsmiljøkoordinator og tidligere Store Manager.

Louise tog også flipoveren med på morgenmøder lørdag og søndag for at få weekendassistancerne med.

Ud over budskaberne i punktform, henviser teksten på flipoveren til at kontakte ledelsen, hvis man vil vide mere. Ledergruppen var derfor informeret om, at de kunne forvente henvendelser. I frokoststuen lå også relevante BAR Handel materialer om emnet, fx ”Trap Ned” om konflikt- håndtering.

Flipoveren havde også den anden meget positive effekt, at den gav nogle af medarbejderne lyst til at vide mere.

”I min butik var der nogen, der kom og spurgte, om de måtte møde ind 15 minutter før, fordi de gerne vil sætte sig lidt mere ind i emnet. Det gav jeg dem lov til, og de fik også lov til at bruge arbejdstid på det, fordi jeg synes, det var fint og dejligt, at de involverede sig og viste interesse”, fortæller Louise Møbjerg, Arbejdsmiljøkoordinator og tidligere Store Manager.

Der var to assistancer blandt de interesserede, og de fik efterfølgende ansvaret for at formidle budskaberne videre til de øvrige assistancer.