KOMMUNIKATION

Flere kommunikationskanaler giver større effekt

I Netto bruger man både personaleblad, opslagstavler, klæbemærker, Facebook og e-mails. Gennem mange år har man forsøgt sig med forskellige former for information om arbejdsmiljø. Erfaringen er: jo flere kanaler, der anvendes, desto større er chancen for, at medarbejdere ser, læser og tager budskaberne til sig.

Hent PDF

Brug alle kanaler

Hvordan får man de vigtige budskaber om sikkerhed – røveri, butikstyveri og håndtering af aggressive kunder – til at passe ind i en eksisterende kultur og hektisk hverdag? Mange opgaver og informationer konkurrerer dagligt om medarbejdernes opmærksomhed. Men hos Netto er erfaringen, at jo flere kommunikationskanaler, der anvendes for at få arbejdsmiljøbudskaberne ud, desto bedre.

Derfor bruger man både opslag på Facebook, plakater og klæbemærker i butikken med indhold, der er let at læse og huske. Man udvikler film, og får butikschefer til at sætte sikkerhed på dagsordenen på personalemøder.

Der er dog en stor udfordring i den løbende udskiftning af medarbejdere.

”Det kræver, at gryden skal holdes i kog, og at der skal være fokus på arbejdsmiljø hele året”, fortæller Birgitte Oredson, Miljøkonsulent, Netto

Når der skal arbejdes med holdninger, værdier og vaner, kræver det involvering og engagement på alle niveauer. Ikke kun ledelsesmæssigt, men også i forhold til at inddrage teknisk afdeling og marketing i arbejdsmiljøarbejdet, fx i forhold til indretning og udformning af skilte. Derudover skal der, ifølge Netto, være klare retningslinjer, som alle er instrueret i og kender.

 

Opslagstavler i butikkerne

Ude i butikkerne er der driftstavler, hvor der i et felt vil være kontaktoplysninger på arbejdsmiljørepræsentanten. I frokoststuen hænger der andre instruktionsmaterialer om arbejdsmiljø. Fx nye materialer fra BAR Handel.

 

link case 42 arbejdsmiljørepræsentant netto

 

 

Klæbemærker og arbejdsmiljøklæbemanual

En måde at gøre opmærksom på særlige forholdsregler eller andet vigtigt, er ved at bruge klæbe- og klistermærker med fx positiv/negativliste for ungarbejdere. Med klæbemærkerne følger en klæbemanual om, hvor mærkerne skal hænges op – det kan være et sted som på lågen i frokoststuen.

 

link case 42 sikkerhedsregler netto

 

 

Driftsinformation på email

Når der skal strammes op på overholdelse af reglerne fx ved ungarbejdere, bruger man i Netto ”Driftsinformation”, som er en mail fra Driftsafdelingen. Driftsinformationen forklarer, hvad man ønsker et øget fokus og en opstramning på. Derudover kan der henvises til klæb eller andre steder, hvor butikkerne kan søge information. Driftsinformationen går ud til butikscheferne, og den har karakter af vigtig information, der skal læses.

 

Arbejdsmiljøet har en fast side i personalebladet

Nettos personaleblad udkommer en gang om måneden og rummer hver gang noget om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø har sin faste plads og kaldes ”Sikkerhedsnålen”. Artiklerne har altid en historie med fra en af butikkerne. Den kan handle om dagligdagen, hvor arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøorganisationens arbejde har gjort en forskel. Nogle gange kobles der også ekstra viden om emnet på.

Eksempler på temaer/historier:

  • Løft
  • Konflikter med kunder
  • NettoCare

 

Facebook-grupper

Der er Facebook-grupper for NettoCare-ambassadørerne og arbejdsmiljørepræsentanterne.

For hver butik og distrikt er der også Facebook-grupper, som både bruges til at bytte vagter, men også til at dele de gode erfaringer omkring butikkens drift.

 

Arbejdsmiljømappe – til butik, til arbejdsmiljørepræsentant og til leder

I butikkerne findes en arbejdsmiljømappe. Mappen indeholder butikkens APV-skemaer, eventuelle breve fra myndigheder og anmeldelser af arbejdsskade. Information om arbejdsmiljøorganisationen, kontaktoplysninger og forskellige temaer som fx om brug af knive og om korrekt ergonomi findes på intranettet. Arbejdsmiljørepræsentanten og lederen i arbejdsmiljøgrupperne har deres egen arbejdsmiljømappe med målrettet og relevant materiale om arbejdsmiljø.