KOMMUNIKATION

Arbejdsmiljøside på intranettet – en god platform til at nå mange

Jem & fix bruger deres intranet til at dele viden og give vigtige informationer om arbejdsmiljø. Her udsender man fastlagte retningslinjer for sikkerhed og procedurer, som skal hænge på opslagstavlen i frokoststuen. Arbejdsmiljøsiden bruges også til oplæring og instruktion af nye medarbejdere.

Hent PDF

Arbejdsmiljømaterialer, APV, tjekskemaer og besøgsrapporter

Arbejdsmiljø har sin helt egen side på intranettet hos jem & fix. Siden byder på en indholdsfortegnelse med sigende overskrifter, så arbejdsmiljørepræsentanterne, butikscheferne og andre interesserede nemt kan finde det, de gerne vil vide noget om.

Der er fx den seneste APV, tjekskemaer til brug for rundering, besøgsrapporter og retningslinjer for brug af hjælpemidler som stiger og el-stablere.

Jem & fix bruger også arbejdsmiljøsiden til at give besked om påbud fra Arbejdstilsynet, hvis de er relevante for flere butikker, eller hvis påbuddet indebærer, at der skal ændres på forhold i alle de andre butikker.

”Vi bruger vores intranet til at kommunikere om arbejdsmiljø”. Solveig Petersen, HR assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix.

 

Vigtigt værktøj for arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanterne bruger arbejdsmiljøsiden på intranettet hver gang, de skal besøge en butik. Her kan de tjekke APV for butikken, se sidste besøgsrapport og om der er nye kolleger, de skal hilse på.

Både butikschefen og arbejdsmiljørepræsentanten bruger materialet på siden til at fortælle om arbejdsmiljø i jem & fix.

”Det er normalt arbejdsmiljørepræsentanten, der fortæller om arbejdsmiljø til de nye, men vi har en udfordring, fordi vi har rigtig mange unge mennesker, der er her efter skoletid og i weekender, så det er butikschefens ansvar, at instruktion og oplæring bliver givet. Her kan han så gå ind på intranettet og finde den information, der skal gives”, fortæller Solveig Petersen, HR-assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix.

 

Nye retningslinjer distribueres via intranettet

Når hovedkontoret skal sende centralt besluttede retningslinjer ud, foregår det via intranettet, og så er det butikschefernes pligt at formidle dem til medarbejderne.

Det gjorde man i forbindelse med en ny regel om kørsel af el-stabler i gården. Her er underlaget ujævnt, og man må derfor ikke løfte højere end 1 meter med el-stableren.

”Den slags ting kommunikerer vi ud via vores intranet. Nogen brokker sig, men sådan er det. Vores arbejdsmiljørepræsentanter får selvfølgelig også her at vide hvorfor: Det er farligt og det koster en masse penge”, fortæller Solveig Petersen, HR-assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix.

 

Opslagstavle og intranet supplerer hinanden

Opslagstavler i frokoststuerne blev indført i forbindelse med den nye arbejdsmiljøorganisation i jem & fix. Hovedkontoret bestemmer, hvad der skal hænges op på tavlen – noget hænger der permanent og noget skiftes ud.

Der hænger for eksempel retningslinjer vedrørende brug af el-stablere, kørsel med gaffeltruck, brug af stiger, løfteregler og et sikkerhedskoncept om, hvem der skal kontaktes i forbindelse med ulykker samt en evakueringsplan. På opslagstavlen finder man også information om medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen, så de er synlige for alle medarbejdere.

Både til siden på intranettet og til opslagstavlen har man brugt materialer fra BAR Handel.

”Jeg synes ikke, jeg behøver at opfinde den dybe tallerken, når jeg ved, at BAR Handel har lavet noget godt materiale, der kan bruges”, forklarer Solveig Petersen, HR-assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix.