AMO

Ny struktur for Arbejdsmiljøorganisationens arbejde gav øget dynamik

En omorganisering af arbejdsmiljøorganisationen i IKEA Taastrup har skabt et mere livligt og aktivt arbejdsmiljøarbejde. Fælles deltagelse på obligatorisk arbejdsmiljøkursus kick-startede samarbejdet, og der er klare forventninger til arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og rolle.

Hent PDF

 

 

Fokus på Arbejdsmiljøorganisationens arbejde

IKEA Taastrup tog en beslutning om at omorganisere deres arbejdsmiljøorganisation og skabe struktur og rammer for samarbejdet om arbejdsmiljø på tværs i varehuset.

”Før oplevede vi, at der ikke rigtigt var nogen, der bød ind, og man var ikke så aktivt deltagende. Vi havde brug for at skubbe liv i det, og det har vi fået løftet rigtigt meget med de ændringer, vi har lavet”, – fortæller Charlotte Jensen, tidligere HR Manager, IKEA Taastrup.

I den nye struktur ser Charlotte Jensen, at der i højere grad end før sker et samar- bejde på tværs af afdelingerne, hvilket også påvirker kulturen i en mere livlig og aktiv retning.

Alle syv funktioner i varehuset har nu en arbejdsmiljøgruppe bestående af en leder og en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøgrupperne kan vælge at involvere andre medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet, hvis de nder det relevant. IKEA’s erfa- ring med at lave arbejdsmiljøgrupper for hver funktion er, at arbejdsmiljøarbejdet opleves mere relevant og nærværende.

”Vi kan ikke sidde sammen alle sammen og tage de ting op – det giver ikke lige så god mening. Det er meget bedre at arbejde i den gruppe, man tilhører, for så kan man tage sig af de ting, der er relevante for netop de medarbejdere, som arbejder med det. Derfor har vi haft succes med de her grupper, der arbejder selvstændigt”, – siger Charlotte Jensen.

 

Klædt på til opgave

Forud for valget af arbejdsmiljørepræsentanter blev der afholdt et informationsmøde.

”Vi fortalte om, hvad arbejdsmiljøorganisationen laver, hvad man kan få lov til at være med til at påvirke, hvad man kan få indsigt i, og at man kan komme til at arbejde mere på tværs”, – fortæller Charlotte Jensen, tidligere HR Manager, IKEA Taastrup.

På det første møde for den nye arbejdsmiljøorganisation blev opgaver og ansvars- områder gennemgået sammen med regler og retningslinier for, hvad der løbende skal være opmærksomhed på, herunder arbejdspladsvurdering og arbejdsskader. IKEA har på den måde sat fokus på forventningerne til arbejdsmiljøorganisationen, så alle føler sig godt klædt på.

Derudover blev repræsentanterne fra hver gruppe som manglede arbejdsmiljøuddannelsen sendt afsted sammen på de obligatoriske kurser for at kick-starte samarbejdet.

”Det skabte også rigtig meget liv – fordi de cases, de kom hjem med, var aktuelle og relevante for de problemer, de stod med i dagligdagen”, – fortæller Charlotte Jensen.

 

Fire årlige møder for alle og otte møder i arbejdsmiljøgrupperne

Hvert kvartal afholdes et stormøde, hvor alle lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Her deltager også HR Manageren og Risk Manageren, der har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet.

På stormøderne drøftes bl.a. arbejdsskader, APV og tilsynsbesøg. En bordrunde er også et fast punkt på dagsordenen, hvor grupperne præsenterer deres aktuelle arbejde. Det er generelt de større emner, som kan interessere andre, eller som andre grupper kan lære noget af, man tager med.

”Vi er ret tydelige fra starten omkring vores forventninger til, at de er aktive på møderne og har noget at byde ind med. Og hvis de skal præsentere noget på møderne, så skal de være forberedt”, fortæller Charlotte Jensen og fortsætter: ”Vi forventer, at de deltager aktivt både i og uden for møderne, da de er valgt som repræsentanter af deres kollegaer”.

På mødet i september fastlægger de årsplanen for det følgende års indsatser. Imellem stormøderne, mødes arbejdsmiljøgrupperne, ca. otte gange årligt. Forud for disse møder har arbejdsmiljørepræsentanterne også fået input fra deres kolleger på f.eks.et afdelingsmøde.

 

Forventninger til arbejdsmiljørepræsentanterne

IKEA er meget tydelige omkring ansvar og opgaver over for arbejdsmiljørepræsentanterne.

”Vi har gjort meget ud af, at det her er et ekstra ansvar og kompetenceudvikling, og så får de selvfølgelig tid til at arbejde med det”, – fortæller Charlotte Jensen.

De forventes at tale med deres kolleger og hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker. Mange ting klarer de løbende i dagligdagen, men indimellem er der større ting, som skal tages op på stormøderne for hele arbejdsmiljøorganisationen.

”De har fået af vide, at deres ansvar er at repræsentere deres kolleger. Så de skal ud og have nogle ekstra følere på ting, som man ellers ikke behøvede. Men det er det ansvar, man har, når man er en del af AMO”, – slutter Charlotte Jensen.