AMO

Sæt skub i engagementet med et årligt arbejdsmiljøkursus

Det årlige arbejdsmiljøkursus hos Matas giver arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen indblik i, hvad der rør sig og mulighed for at finde fælles fodslag.

Hent PDF

 

”Det er det årlige arbejdsmiljøkursus, der har sat skub i arbejdsmiljøarbejdet. Før var mange mere arbejdsmiljørepræsentant af navn end af gavn. På kurset møder vi hinanden; vi taler om, hvad der er foregået, og repræsentanterne kan se, at de har indflydelse gennem de ting, de kommer med” – Ditte Gullach, Arbejdsmiljø- og uddannelseskoordinator.

Tag udgangspunkt i årets arbejdsmiljøfokus

Det årlige arbejdsmiljøkursus fungerer som den 1½ dags supplerende uddannelse, Matas har pligt til at tilbyde deres arbejdsmiljørepræsentanter. På dagen deltager også de distriktschefer, der er lederrepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne samt regionsdirektørerne.

Kurset tilrettelægges på arbejdsmiljøudvalgsmødet i januar måned. Her gennemføres også den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor man bl.a. følger op på årets målsætninger og udstikker rammerne for det kommende års arbejdsmiljøarbejde. På den måde sikrer Matas, at temaet for arbejdsmiljøkurset knytter sig til det tema, der er besluttet som årets arbejdsmiljøfokus.

 

Bring alles viden i spil

Der er altid et punkt på programmet, hvor arbejdsmiljøorganisationen orienteres om statistik for fx sygefravær og røveri. Ellers veksler hovedtemaet som nævnt efter årets arbejdsmiljøfokus. Et år var det forebyggelse og håndtering af røveri, tyveri og vold. I 2015 – 2016 er det arbejdsplanlægning. Det vil sige: Hvordan optimeres arbejdsrutiner og skabes strukturer for et bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø i butikkerne? Hvordan forebygges sygefravær og arbejdsskader?

Arbejdsmiljø- og uddannelseskoordinator, Ditte Gullach, sørger inden kurset for at spørge distriktscheferne om, hvad der rør sig ude i butikkerne, så deres interesser, viden og erfaringer også bringes i spil.

”Der skal være noget konkret på arbejdsmiljøkurset, som de skal erfaringsudveksle om – det er næste det allervigtigste” – Ditte Gullach, Arbejdsmiljø- og uddannelseskoordinator.

 

Mulighed for at tage udfordringer op og drøfte dem med ledelsen

Arbejdsmiljøkurset giver også ledelsen et klart signal om, at der er ting, de skal drøfte og tage stilling til i arbejdsmiljøet – ting som de nødvendigvis ikke ellers kender til fra butikkernes hverdag. På den måde fungerer arbejdsmiljøkurset som et forum, hvor arbejdsmiljøudfordringer kan tages op, og hvor de enkelte arbejdsmiljøgrupper kan bruges som et aktiv.

Arbejdsmiljøkurset er desuden blevet så kendt internt, at også butikscheferne er begyndt at melde sig, fordi emnerne lyder spændende og er nærværende. Kurset er dog kun for arbejdsmiljøorganisationen og andre med direkte tilknytning til arbejdsmiljøarbejdet, så der arrangeres en særskilt konference for butikscheferne, hvor årets arbejdsmiljøfokus bringes op.