AMO

Når arbejdsmiljøudvalgsmøderne fungerer godt, er der styr på det

En fast dagsorden til arbejdsmiljøudvalgsmødet giver struktur, skaber fremdrift og giver mulighed for opfølgning. Samtidig giver faste mødedatoer ro og viser, at arbejdsmiljøarbejdet prioriteres.

Hent PDF

 

 

Fire faste årlige møder i kalenderen

Det første varehuschef Claes Hougaard fra Føtex på Fisketorvet i København gjorde, da han fik ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet, var at lægge udvalgsmøderne i faste rammer. Der blev sat tid af i kalenderen og medlemmer af arbejdsmiljøudvalget blev indkaldt. Det er siden blevet fast procedure i starten af året at få møderne i kalenderen. På den måde bliver de afholdt, og man får også fulgt op på ting, der er sat i gang, så der sker noget.

”Man kan lige så godt sætte tid af i kalenderen først som sidst, så ved jeg også, at vi får det gjort og får fulgt op”. Claes Hougaard, Varehuschef, Føtex Fisketorvet

 

Skab ligeværdighed og respekt for hinanden

I arbejdsmiljøorganisationen har man en opgave, der skal løses, og det skal man, ifølge Claes Hougaard, tage seriøst. Han oplever også, at der bliver flere og flere krav om at kunne redegøre for, hvad man gør.

Det kræver en velfungerende Arbejdsmiljøorganisation, hvor man har respekt for hinanden og føler ligeværdighed. Derfor forsøger han både at italesætte det, men også fysisk at vise det ved at tage navneskilt og slips af på møderne. Når arbejdsmiljøudvalget mødes er alle lige.

 

Fast dagsorden giver ro til arbejdsmiljøarbejdet

Det er Claes Hougaards erfaring, at en fast dagsorden til møderne i arbejdsmiljøudvalget giver en systematik, som også gør det nemt at følge op på aktiviterne og giver en oplevelse af overskud og ro.

Dagsordenen rummer følgende:

  • Gennemgang af referatet fra sidste gang. Punkter, der ikke er afsluttet, fastholdes i referatet indtil de er afsluttet, så fokus bliver fastholdt.
  • Referat fra Dansk Supermarkeds Koordineringsudvalgsmøde gennemgås. Det er også i Koordineringsudvalget, at man drøfter den årlige trivselsundersøgelse, som danner baggrund for en handlingsplan, og som arbejdsmiljøudvalget skal følge op på.
  • Der gives status på antallet af arbejdsulykker eller -skader, herunder gennemgang af ulykkesbarometret samt drøftelse af, om der er noget, der skal hånderes og handles på.
  • Andet nyt – fx nye materialer eller andre relevante informationer.

På første møde i det nye år drøfter man, hvordan de i varehuset skal forholde sig til det fokusområde, der fra centralt hold er besluttet at arbejde med.