AMO

En struktureret tilgang til arbejdsmiljøarbejdet har vendt bøtten

Hos Synoptik har de på femte år professionaliseret deres arbejdsmiljøarbejde. Systemer, procedurer og værktøjer har sammen med en fokuseret indsats gjort forskellen.

Hent PDF

 

Ledelsen prioriterer arbejdsmiljøet

I arbejdsmiljøudvalget hos Synoptik sidder direktøren som formand og HR-direktøren som arbejdsmiljølederrepræsentant. Det betyder, at ledelsen er bevidst om aktuelle problematikker, og at man er i stand til at prioritere og handle.

HR-afdelingen faciliterer arbejdsmiljøarbejdet, sætter rammer for det og rådgiver butikker og arbejdsmiljøgrupper. De er meget bevidste om, at butikkerne og arbejdsmiljøgrupperne i dagligdagen selv skal kunne klare at sikre et godt arbejdsmiljø. Derfor stiller de krav og udvikler værktøjer, der kan skabe rutiner omkring at sikre et godt arbejdsmiljø.

 

Videndeling og idéudveksling på to årlige møder

Arbejdsmiljøorganisationen mødes to gange årligt. Først på dagen i arbejdsmiljøudvalget og dernæst er hele arbejdsmiljøorganisationen samlet. Der er på møderne en fast agenda, som følges.

I november indeholder mødet den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som jo er et lovkrav for alle. Her drøfter man hvilke områder, Synoptik skal arbejde med i det kommende år.

”Det, der bliver aftalt, bliver skrevet ned og underskrevet af alle i arbejdsmiljøorganisationen. Så  det er synligt, at det er en fælles beslutning og det, vi i fællesskab har valgt at sætte fokus på i det kommende år, og som alle bakker op om”, fortæller Tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik.

Efterfølgende sendes dokumentet ud til hele arbejdsmiljøorganisationen på mail.

På mødet i marts er det primært opfølgning på arbejdspladsvurderingen (APV), som de i Synoptik gennemfører hvert år.

På møderne er det også vigtigt, at der er tid til at udveksle gode ideer og dele viden om, hvad man oplever de forskellige steder.

 

Faste rutiner og værktøjer

Synoptik har indført årlig APV med udgangspunkt i faste tjekskemaer. Det gør arbejdet med APV til en rutine og sikrer, at den bliver gennemført. Derudover har arbejdsmiljørepræsentanten fået opgaven med at kortlægge og følge op på APV’en.

”Vi har indført APV hvert år for at have hånd i hanke med arbejdsmiljøet, og det betyder, at vi har fået en struktur for det”, Tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik

Som værktøjer har HR-afdelingen udarbejdet en arbejdsmiljømappe, et hæfte om ergonomi og e-learningssystemer om arbejdsmiljø for at sikre, at alle medarbejdere og ledere ved, hvor informationen om arbejdsmiljø er tilgængelig og kan hente retningsliner og procedurer for fx mobbepolitik, røveri eller tyveri (se case 67, 68, 69, 70 og 71).