AMO

Alle lærer om arbejdsmiljø i e-learningsprogram

Lidl’s medarbejdere gennemfører et e-learningsprogram, hvor også det at tilegne sig arbejdsmiljøkompetencer indgår. I butikkerne har butikscheferne ansvar for en sikkerhedsrundering hvert kvartal efter et fast tjekskema. Arbejdsmiljøgrupperne støtter ved at guide efter behov.

Hent PDF

 

On-line læring

LEON (learning online) er navnet på Lidl’s elektroniske læringsværktøj. Her indgår arbejdsmiljø på lige fod med læring om andre procedurer og udførelse af arbejdsopgaver. Det er hensigten, at alle medarbejdere i Lidl skal benytte e-learningsværktøjet.

”Vi når med LEON alle medarbejdere og får skabt bevidsthed om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er noget, man skal kunne og lære om på lige fod med andre kompetencer”, fortæller Michael Ottesen, HR-chef, Lidl

LEON retter sig både til medarbejderne på hovedkontoret og i butikkerne. Alle medarbejdere kommer igennem afsnit om blandt andet gode arbejdsstillinger og teknik, når der skal fyldes varer op. De får instrukser til at indstille stol og fodstøtte, når de skal sidde i kassen og lærer, hvordan de skal forholde sig, hvis der sker en ulykke. De får også indblik i, hvordan faremærkede stoffer og materialer skal håndteres og hvad der er den korrekte brug af maskiner.

 

Arbejdsmiljøgruppen støtter medarbejdere og butikschefer

Det er vigtigt for Lidl, at man ude i butikkerne selv arbejder med forebyggelse.    Arbejdsmiljøgruppens opgave er derfor at guide dem, der har behov, fremfor at løse opgaven selv eller være ”brandslukker”. Men det kræver særlige kompetencer at være den, der guider og lærer andre at forebygge og sikre et godt arbejdsmiljø. Derfor er arbejdsmiljøgruppen på deres 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse blandt andet blevet indført i ergonomi ved at videofilme hinanden, når de skulle lære at give instruktion.

 

Butikschefen gennemfører faste sikkerhedsrunderinger

Hvert kvartal skal butikschefen lave et sikkerhedstjek på stiger, reoler, lys og forskellige procedurer, så sikkerheden hele tiden er i orden. Her bruger butikscheferne et fast tjekskema, som man har udarbejdet fra centralt hold. I alle butikker findes også en arbejdsmiljømappe, der indeholder en vejledning til, hvordan tjekskemaet skal bruges sammen med information om fx APV og øvrige procedurer.

”Vi har lagt vægt på, at butikscheferne er dem, der laver den egentlige sikkerhedsrundering ud fra en fast tjekliste, mens arbejdsmiljøgruppen i højere grad skal have en dialog med dem derude”, forklarer Marcus Gustafsson, formand for hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU), Lidl.

Det, at ansvaret for sikkerhedsrunderingen ligger hos butikscheferne, har styrket bevidstheden om arbejdsmiljø, men også skærpet butikschefernes interesse. Flere butikschefer henvender sig nu med spørgsmål.

”De har taget opgaven til sig og vil gerne have hjælp til, hvordan den skal løses”, fortæller Marcus Gustafsson, formand for hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU), Lidl.

 

Eksempel på faneblad til arbejdsmiljømapperne kan findes her og under ‘Relateret materiale’.