AMO

Fornyet struktur og styrket samarbejde

Lidl har tilpasset deres arbejdsmiljøorganisation, så den passer til en ny virksomhedsstruktur. Samtidig har de styrket arbejdsmiljøarbejdet med dels en arbejdsmiljøleder, dels med kompetenceløft til butikscheferne. Derudover har Lidl ”trænere” i hver butik, som sammen med to regionale medarbejderkonsulenter skal bistå medarbejderne og have fokus på trivsel og oplæring.

Hent PDF

 

Stærkere kobling mellem drift og arbejdsmiljø

Lidl har haft vokseværk igennem de seneste 10 år og det har skabt et behov for at tilpasse strukturen i arbejdsmiljøorganisationen.

Målsætningen er, at arbejdsmiljøarbejdet skal foregå lokalt, så udfordringer løses i butikkerne. Man har ansat en arbejdsmiljøleder og to medarbejderkonsulenter til at sætte fokus på trivslen. Derudover har butikscheferne fået et kompetenceløft og to ”trænere” er valgt ud i hver butik med ansvar for sidemandsoplæring af nye medarbejdere. Det er så arbejdsmiljøgruppens opgave at understøtte alt det forebyggende arbejde.

”Den helt store gevinst ved vores nye setup, hvor ansvaret for arbejdsmiljøet ligger i butikken hos butikschefen og arbejdsmiljøgruppen, er, at vi har fået en meget stærkere kobling mellem drift og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgrupperne kan bedre tænke tingene sammen og skabe sammenhæng”, fortæller Marcus Gustafsson, Formand for hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU), Lidl.

 

Arbejdsmiljøgrupperne i dialog med medarbejdere og butikschef

Arbejdsmiljøgrupperne samles en gang om året, hvor det lovpligtige tilbud om 1½ dags supplerende uddannelse også indgår.

Derudover besøger arbejdsmiljøgruppen butikkerne hvert halve år, hvor gruppen tager en dialog med både butikschef og medarbejdere. I snakken med medarbejderne kommer man ind på prioriterede områder som fx psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og ulykker. Arbejdsmiljøgruppen taler også med butikschefen om, hvordan det går med instruktion af nyansatte og med opfølgning på den instruktion, der er gennemført. Fremfor alt handler det om at hjælpe både butikschefer og ledere til selv at gøre en indsats for arbejdsmiljøet i butikken.

”Arbejdsmiljøgruppen skal ikke tage ansvar for at løse opgaven, men guide dem, der har behov”, fortæller Marcus Gustafsson, Formand for hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU), Lidl.

 

Medarbejderkonsulenter har fokus på den enkelte medarbejder

Lidl har to regionskontorer i henholdsvis Jylland og på Sjælland, hvor der hvert sted er tilknyttet en medarbejderkonsulent og en personalekonsulent.

Medarbejderkonsulenten har en forebyggende funktion i forhold til den enkelte medarbejder. Konsulenten koncentrerer sig om trivsel og har til opgave at tale med medarbejderne om eventuelle udfordringer på arbejdspladsen. Det kan være fravær eller andet, der rører sig omkring medarbejdernes arbejdsliv. Medarbejderkonsulenten rykker ud på opfordring, eller hvis konsulenten har en oplevelse af, at der er noget galt i en af butikkerne.

Deres rolle er at optræde som neutrale samtalepartnere og derfor har de også tavshedspligt. Det betyder, at de aldrig går tilbage til ledelsen eller andre i organisationen, medmindre de har en særskilt aftale med den pågældende medarbejder.

 

Arbejdsmiljøleder er faglig sparringspartner

For nylig har Lidl også ansat en arbejdsmiljøleder. Formålet er at styrke arbejdsmiljøgruppernes kompetencer til at kunne hjælpe ude i butikkerne, at servicere Arbejdsmiljøorganisationen i forhold til møder samt at have en faglig konsulent, hvis der er et specifikt problem.

“Arbejdsmiljøgrupperne bliver altid involveret, hvis der er en særlig udfordring. Vi er også altid sammen om at undersøge, hvis der har været en ulykke”, fortæller Marcus Gustafsson , Formand for hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU), Lidl.

Regionsdirektør og distriktschefer holder møder en gang om måneden, hvor de har mulighed for at behandle eventuelle problemstillinger relateret til arbejdsmiljøet.

Derudover samles Hovedarbejdsmiljøudvalget, hvor salgsdirektøren er formand, hvert kvartal.

 

Eksempel på faneblad til arbejdsmiljømapperne kan findes her og under ‘Relateret materiale’.