AMO

Sådan ændrede H&M deres arbejdsmiljøorganisation

Et grundigt forarbejde er nødvendigt, når man vil gøre arbejdsmiljøorganisationen mere nutidig, levende og effektiv. Vigtigst af alt er det, at alle får samme information om de bagvedliggende overvejelser, og hvorfor ledelsen ønsker ændringer.

Hent PDF

 

 

Arbejdsmiljørepræsentanter af gavn

H&M ville gerne have en arbejdsmiljøorganisation, der var knap så organisatorisk stor og tung. En undersøgelse i forbindelse med APV viste, at kun 25% af medarbejderne kendte deres arbejdsmiljørepræsentant. Det resultat blev brugt som indgang til at drøfte med direktionen, om man skulle modernisere arbejdsmiljøorganisationen.

”Sidste søm i kisten på den gamle opbygning af vores Arbejdsmiljøorganisation blev sat, da vi i APV’en fra 2014 fik resultatet på spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne vidste, hvem deres arbejdsmiljørepræsentant var. Kun 25% svarede ’ja”. Det bekræftede vores vurdering af, at en del arbejdsmiljørepræsentanter mere var det af navn, og ikke meget af gavn”, Morten Jepsen, Sikkerhedschef.

 

Nu dækker arbejdsmiljørepræsentanten flere butikker

Fra 90 arbejdsmiljørepræsentanter er tallet hos H&M nu ændret til 10, som til gengæld dækker 10-14 butikker hver. I den nye struktur har man taget hensyn til geografi og de forskellige butikstyper, og arbejdsmiljørepræsentanterne får stillet den nødvendige tid til rådighed til at besøge butikkerne.

Hos H&M valgte man at kombinere en reorganisering af samarbejdet om arbejdsmiljø med en helt ny funktion, nemlig en arbejdsmiljøkoordinator, der blandt andet skal understøtte arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøarbejdet generelt.

Med den nye struktur og funktion afsætter man flere ressourcer til arbejdsmiljøarbejdet, både fordi H&M får nogle mere aktive og bedre rustede arbejdsmiljørepræsentanter og en koordinator til at understøtte arbejdsmiljøarbejdet.

”Når AMO gøres mindre kan det på papiret synes som om, at man putter færre ressourcer i arbejdsmiljøarbejdet. Men vi tror, det giver noget i den positive retning, at vi får de ”rigtige” folk med ombord”, fortæller Morten Jepsen, Sikkerhedschef hos H&M.

 

Gode råd ved ændringer af arbejdsmiljøorganisationen

En omorganisering af samarbejdet om arbejdsmiljø er ikke noget, der lige klares i en håndevending. Der skal gøres et grundigt forarbejde for at få den ønskede virkning. Mulighederne er mange, når den rette struktur på samarbejdet skal findes, men det skal være helt klart og tydeligt for alle, hvorfor omorganiseringen finder sted.

Her er sikkerhedschef Morten Jepsen’s råd til andre, der gerne vil ændre deres organisering af arbejdsmiljøarbejdet:

  • Kommuniker forandringen på den rigtige måde. Brug de lavt hængende frugter som løftestang. Mit argument var, at vi skulle have en mere nutidig organisation.
  • Fortæl, hvordan arbejdsmiljørepræsentanten skal fungere og bruges, ikke mindst i forhold til økonomisk kompensation til de butikker, hvor arbejdsmiljørepræsentanten er ansat.
  • Fortæl, hvad det er, du gerne vil! Jeg var både ude at tale med butikscheferne, jeg sendte et brev ud til dem og nyhedsbreve til arbejdsmiljørepræsentanterne med nøjagtig samme information. Derudover havde jeg telefonmøde med butikscheferne, hvor jeg brugte 10 minutter på at fortælle, hvad ændringerne gik ud på. Jeg havde også telefonmøder med Arbejdsmiljøudvalget.