AMO

Arbejdsmiljøarbejdet skal være synligt

I KIWI* er arbejdsmiljøet i søgelyset på flere måder. Man giver arbejdsmiljø-repræsentanterne en rolle, når der fx skal gennemføres APV og følges op. Et særligt logo er indført for at gøre tiltag og indsatser fra arbejdsmiljøorganisationen mere synlige for kollegerne.

Hent PDF

 

 

Fire arbejdsmiljørunderinger om året for at komme i kontakt med alle

Arbejdsmiljøgrupperne har fire runderinger om året, hvor de besøger deres butikker. Antallet af runder er valgt for både at sikre et overblik over arbejdsmiljøet, men også for at nå ud til alle 2500 kolleger og synliggøre gruppernes arbejde.

Ved den første runde gennemføres arbejdspladsvurderingen (APV). Den næste runde følger op på APV’en, og her møder man også nye ansatte. De næste to runder er primært aftenbesøg, så arbejdsmiljøgruppen møder de unge afløsere, og hvor man primært koncentrerer sig om sikkerhed i forbindelse med røveri.

 

APV en central opgave for arbejdsmiljørepræsentanterne

En gang om året gennemføres APV rutinemæssigt ud fra et tjekskema, som er udarbejdet på Kiwis* hovedkontor. Før i tiden indeholdt skemaet 120 spørgsmål, som arbejdsmiljøorganisationens medlemmer formulerede på en årlig arbejdsmiljødrøftelse ud fra hvad der var vigtigt at tjekke på henholdsvis lager, salgsareal, udeareal, ved kantinen, på kontoret osv. Alle informationer blev kogt sammen til de 120 tjekspørgsmål, hvor man også skelede til BAR Handels APV-skema (link). Det var bestemt en ordentlig mundfuld, men formålet var at sikre et godt overblik fra start, fortæller Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*.

Skemaet blev sendt elektronisk ud til alle medarbejdere, og arbejdsmiljøgruppen tog efterfølgende rundt til butikkerne og gennemgik dem i forhold til skemaet.

I dag bruger man et tjekskema med færre spørgsmål, da erfaringen viste, at det første var for omfattende. Fra 2016 vil én arbejdsmiljørepræsentant fra eget distrikt og én arbejdsmiljørepræsentant fra et andet distrikt tage sammen rundt og gennemgå butikkerne. KIWI* ønsker, at arbejdsmiljørepræsentanterne skal have en mere central rolle, da de har kompetencerne til at gennemføre tjek af arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten følger senere op på APV’en sammen med distriktschefen.

”Vi vil gerne have mere værdi ud af vores arbejdsmiljørepræsentanter. Det skaber stolthed og engagement, når arbejdsmiljørepræsentanterne er ude to og to”, fortæller Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*

 

Et logo til arbejdsmiljøet

KIWI* har gennem tiden erfaret, at arbejdsmiljøarbejdet kan være ret usynligt. Derfor har arbejdsmiljøorganisationen indført et ”KIWI* arbejdsmiljø” logo, som skal kunne sættes på produkter, der er blevet tjekket.

KIWI* benytter også logoet på infoskærme i bagbutikken og på andet materiale, der sendes ud.

”Vi arbejder meget med synlighed og kommunikation – så alle ved, at der findes en arbejdsmiljøorganisation”, Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*

 

Synliggør de gode historier og dokumentér resultater

”Vi synliggør de gode historier én gang om året. Jeg samler dem ind og viser ledelsen, hvad der er sket ude i butikkerne på arbejdsmiljøområdet”, fortæller Camilla Storm, Driftsassistent, KIWI*.

Udover at sprede de gode historier registreres alt, hvad arbejdsmiljøorganisationen har brugt af penge på en særlig arbejdsmiljøkonto for at give overblik. På den måde får ledelsen også en redegørelse for, hvad pengene er brugt på. Det er i det hele taget vigtigt at gøre alle aktiviteter målbare, så man kan kigge tilbage og se en udvikling i fx gennemførelsen af APV og antallet af påbud.