AMO

Noget skulle der gøres – og en ny arbejdsmiljøorganisation så dagens lys

Mange påbud, ingen interesserede arbejdsmiljørepræsentanter og sikkerhedsregler, der blev bøjet ude i butikkerne. Det var motivationen for at kigge arbejdsmiljøarbejdet efter i sømmene hos jem & fix og organisere sig anderledes.

Hent PDF

Alle mangler kom på bordet

Før 2010 fik jem & fix jævnligt påbud fra Arbejdstilsynet. Samtidig ekspanderede kæden med flere og flere butikker.

”Vi havde problemer med at skaffe arbejdsmiljørepræsentanter, sikkerhedsreglerne blev bøjet ude i butikkerne, og så havde vi jo alle de her påbud, der kom sig af, at reglerne ikke blev fulgt”, siger Solveig Petersen, HR-assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix.

Som følge af nye regler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet blev det imidlertid muligt at ændre arbejdsmiljøorganisationens struktur. Formanden og sekretæren for arbejdsmiljøudvalget skrev et oplæg til ledelsen om problemerne med arbejdsmiljøet og forklarede, hvordan en ny struktur kunne gavne. Det blev startskuddet til en anden måde at gøre det på.

 

Regnestykket der gav mening

Et forslag i oplægget gik ud på at frikøbe de eksisterende arbejdsmiljørepræsentanter til at dække flere butikker.

”Selvom vi godt nok skulle frikøbe nogle ressourcer til arbejdsmiljø – altså, lade nogle medarbejdere køre rundt, så var vi sikre på, at det i sidste ende godt kunne betale sig. For de kom rundt i butikkerne og kunne se, hvis der var noget, de skulle gribe ind over for, før Arbejdstilsynet kom”, fortæller Solveig Petersen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne har nu fri fra egen butik to dage om ugen, så de kan køre rundt og besøge deres andre butikker. Butikkerne får dermed besøg cirka hver tredje eller fjerde uge, og arbejdsmiljøarbejdet belaster ikke de butikker, hvor arbejdsmiljørepræsentanten er ansat.

”Den største gevinst ved vores nye organisering er, at vi har fået et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Det er også en gevinst, at vi har lavet forbedringer med nyt inventar og lignende, og at det følger en plan, så alle butikker får samme niveau”, siger Solveig Petersen, HR assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne fik fornyet opbakning

Ledelsen meldte ud til alle i jem & fix, at man ville prioritere arbejdsmiljøet. Udmeldingen blev fulgt op ved, at jem & fix’ direktør i starten fast spurgte ind til arbejdsmiljøet i butikkerne, når han var rundt på sine to årlige besøg. Han medbragte et tjekskema, så alle butikker blev spurgt om det samme. Dermed signalerede han til butikscheferne, at de også skal tage deres arbejdsmiljørepræsentanter alvorligt, når de kommer på besøg.

”Ledelsens udmelding om, at når arbejdsmiljørepræsentanten kom ud, så skulle butikschefen høre efter, var det, der gav arbejdsmiljørepræsentanten mere pondus”, mener Solveig Petersen, HR assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix.

 

Jobbeskrivelse med tydelige opgaver

I den nye Arbejdsmiljøorganisation skulle der sidde to medarbejdervalgte repræsentanter i hver region. De blev rekrutteret via intranettet med en beskrivelse af, hvad det indebar at være arbejdsmiljørepræsentant, og hvilke forventninger jem & fix havde til funktionen.

I beskrivelsen stod blandt andet, at arbejdsmiljørepræsentanten skulle være ude to dage om ugen. Den nye struktur og opbakning gav lyst til at påtage sig hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, og jem & fix oplevede for første gang i mange år, at der var flere interesserede.

”Vi søgte to i hver region, og jeg tror, det var for første gang i mange år, at der var kampvalg. Der var flere opstillet i nogle af regionerne, det syntes jeg jo var fantastisk. Nu ville de lige pludselig”, fortæller Solveig Petersen.

 

Kick-start med kursus

Da den nye arbejdsmiljøorganisation var på plads, blev den kick-startet ved, at hele AMO blev sendt på det lovpligtige kursus – også uanset om man allerede havde været på kurset. Det var både arbejdsmiljørepræsentanter, regionschefer og formanden for udvalget, der drog afsted.

”Det gav sådan en god opstart, at alle var med”, slutter Solveig Petersen, HR assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem & fix.