AMO

Den nye arbejdsmiljøorganisation lavede selv ”Arbejdsmiljømappen”

Da REMA 1000 skulle starte op med en helt ny arbejdsmiljøorganisation var de på en uges kursus. En af opgaverne var at bestemme indholdet til REMA 1000’s arbejdsmiljømappe.

Hent PDF

 

Det gav ejerskab og vidensløft

Hvad skal med i en arbejdsmiljømappe udover de almindelige informationer om arbejdsmiljøorganisationens struktur, medlemmer og APV’en? Det blev de nye arbejdsmiljørepræsentanter spurgt om på et opstartskursus for den nye arbejdsmiljøorganisation.

Derfra var det op til arbejdsmiljørepræsentanterne at finde relevant information til de forskellige emner og skrive teksterne. Det var med til at gøre mappen relevant og give repræsentanterne mere viden, og ikke mindst blev mappen udarbejdet med stort engagement.

”Vi havde jo ikke forstand på det, selvom vi havde læst om, hvad andre virksomheder havde gjort. For os var det nemmere bare at tage medarbejderne og sige: ”Det er også jeres REMA 1000, hvordan har I det? Og hvad skal vi have i fokus?”, forklarer Poul H. Andersen, REMA 1000

For eksempel nævnte en arbejdsmiljørepræsentant noget om at sidde ved kassen. Hun gik så i gang med at lede efter materiale på nettet, fandt bl.a. BAR Handels pjece og film ”Når du sidder i kassen”, og lavede ud fra dette selv tekst og materiale til mappen.

 

Emner til arbejdsmiljømappen

Følgende emner – se detaljeret oversigt her:

Arbejdsmiljøorganisationen

 1. Arbejdspladsvurdering
 2. Introduktion og oplæring af nye medarbejdere
 3. Tyveri og røveri
 4. Unges arbejde
 5. Mobning og seksuel chikane
 6. Ergonomi
 7. Træk og kulde
 8. Arbejde med tekniske hjælpemidler
 9. Rengøring
 10. Brand
 11. Blanketter/skemaer/brochurer
 12. Nyttige links

Hvert år i januar afholder organisationen den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor de taler om, hvad der skal være fokus på i det kommende år. Her indgår erfaringer fra tilsynsbesøg og forslag fra arbejdsmiljørepræsentanterne. Ud fra drøftelserne bestemmer arbejdsmiljøorganisationen de kommende indsatser og intern revision udarbejder på den baggrund et skema med tjekpunkter til årets fokusemne. Herefter kører arbejdsmiljøgrupperne ud og tjekker i butikkerne.

Selvom det betød meget, at REMA 1000 i første omgang brugte arbejdsmiljørepræsentanternes tekster direkte, vurderede man efterfølgende centralt fra, at en let sproglig bearbejdning og en mere ensartet form, ville give mappen et løft.

Den vil også løbende herefter blive revideret ved behov.

”Vi er meget stolte af den, og kan nu vise den til andre”, Peter Bruun, chef for Intern Revision.

 

Arbejdsmiljømappen skal gennemgås med alle medarbejdere

Arbejdsmiljømappen står ikke bare til pynt i reolen ude i butikkerne. Der er krav om, at købmanden skal gennemgå den med ALLE medarbejdere, og hver medarbejder skal skrive under på, at den er blevet gennemgået.

I arbejdsmiljømappen findes både APV samt forskellige procedurer. Det giver også et samlet overblik, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Mappen er at betragte som et dynamisk stykke værktøj. Ved behov tilføjes nye punkter mens gamle punkter revideres. Dette sker ofte i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne.

 

Link til BAR Handels ”Når du sidder i kassen”